Ένταξη του Δήμου Θάσου στο πρόγραμμα myKEPLive

Ο Δήμος Θάσου, ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες απαιτήσεις και τις νέες ανάγκες, εντάχθηκε στο πρόγραμμα myKEPlive του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το myKEPlive είναι μία νέα, ειδική πλατφόρμα διαδικτυακής ενημέρωσης και εξυπηρέτησης, όπου ο πολίτης, ο πολίτης με αναπηρία και ο νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου, μπορούν να εξυπηρετηθούν από υπαλλήλους των ΚΕΠ εξ αποστάσεως, με ραντεβού σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα, που υπάρχει διαθεσιμότητα, για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένου αιτήματός, μέσω τηλεδιάσκεψης/βιντεοκλήσης. Στη συνέχεια, το τελικό έγγραφο θα αποστέλλεται στον εξυπηρετούμενο με τον τρόπο, που αυτός επιθυμεί (π.χ. e-mail, θυρίδα, ΕΛ.ΤΑ.).

Ειδικότερα, από τον Δήμο Θάσου εντάχθηκε, αρχικά, το κεντρικό ΚΕΠ Θάσου και οι υπάλληλοί του εκπαιδεύτηκαν στο χειρισμό της πλατφόρμας, η οποία διεκπεραιώνει, μέσω βιντεοκλήσης, διαδικασίες υψηλής ζήτησης για τέσσερις κατηγορίες υπηρεσιών: 1) Πληροφόρηση-Αίτηση, 2) Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις, 3) Εξυπηρέτηση Πολιτών με Αναπηρία, 4) Εξυπηρέτηση από τον Δήμο μας.

Σημειώνεται ότι, κατά τη χρήση της υπηρεσίας myKEPlive, δεν αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, ενώ οι τηλεδιασκέψεις με τους υπαλλήλους των ΚΕΠ δεν καταγράφονται.

Η ψηφιακή παροχή υπηρεσιών των ΚΕΠ, διευκολύνει σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών και ειδικά των συμπολιτών μας με δυσκολία μετακίνησης, με αναπηρία, μειώνοντας σε σημαντικό βαθμό τις δυσκολίες, που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των απομακρυσμένων περιοχών και του εξωτερικού, ενώ, παράλληλα, μειώνει αισθητά τη γραφειοκρατία.

Share