Έργα ΕΣΠΑ Τεχνολογίας και Πληροφορικής, ύψους 738.000.000 ευρώ, περνούν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με Κοινή Υπουργική Απόφαση

Ένα ουσιαστικό βήμα για να συντονίσει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τη διαχείριση των ψηφιακών έργων και δράσεων όλων των Υπουργείων, αποτελεί η έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη, και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη.

Με ΚΥΑ των δύο Υπουργών, η ΕΥΔΕ-ΤΠΕ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) ορίζεται Ενδιάμεσος Φορέας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» και «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία».

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι, με τη σύσταση της Υπηρεσίας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα έχει απευθείας πρόσβαση στη διαχείριση και υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Το συνολικό ύψος των έργων ΕΣΠΑ των δύο προγραμμάτων, έως τα τέλη του 2023, ανέρχεται στο ποσό των 738.697.217 ευρώ, εκ των οποίων έργα, ύψους 369.787.154 ευρώ, είναι ήδη ενταγμένα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πηγή: https://mindigital.gr/

 

Share