Ανανέωση θητείας Αντιδημάρχων Δήμου Βισαλτίας, εως 31/08/2021

Την ανανέωση της θητείας των Αντιδημάρχων, έως 31 Αυγούστου 2021, αποφάσισε ο Δήμαρχος Βισαλτίας, Αθανάσιος Μασλαρινός, αναθέτοντας σε αυτούς τις ίδιες και πάλι αρμοδιότητες και καθήκοντα, που ασκούσαν κατά την πρώτη Δημοτική περίοδο.

Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες ορίζονται ως εξής:

  • Τον κ. Αδαμούδη Ιωάννη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο ∆ιοικητικών Λειτουργιών και του μεταβίβασε τις Αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών.
  • Τον κ. Βαδικόλιο Θεόδωρο καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο Υποδοµών και του μεταβίβασε τις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας του ∆ήµου Βισαλτίας.
  • Τον κ. Μπιμπλιά Θωμά καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο Αγροτικής & Οικονοµικής Ανάπτυξης και του μεταβίβασε τις αρµοδιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Βισαλτίας.
  • Τον κ. Πασχαλίδη Νικόλαο καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο Καθηµερινότητας και του μεταβίβασε τις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος.
  • Τον κ. Χατζημάρκο Αργύριο καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο Πρόνοιας, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού & Νεολαίας και του μεταβίβασε τις αρµοδιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού.

Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίστηκε να ασκεί ο Αντιδήµαρχος, κ. ΒΑ∆ΙΚΟΛΙΟΣ, που αναπληρώνει το ∆ήµαρχο και, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήµαρχο, κ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΕΩΣ 31-8-2021

Share