Απαλλαγή δημοτικών τελών σε επιχειρήσεις του Δήμου Ν. Προποντίδας, που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω Covid-19

Δήμος Νέας Προποντίδας

Από τον Δήμο Νέας Προποντίδας υπενθυμίζεται:

Σύμφωνα με την 126/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ η δυνατότητα απαλλαγής από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού στις επιχειρήσεις, που διέκοψαν τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο (https://dt.govapp.gr/?fbclid=IwAR2da7FwpHQN_BLbdDHdFGbrPpoQjKq-eyOHVx_R5KRh68FUzHG5efqC7sg) ή να καταθέσουν σχετική αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να τηλεφωνούν στο 23733 50284 & 50285.

Share