Δήμος Θεσσαλονίκης | Ανακοίνωση για αιτήσεις – επιδόματα (αναπηρικά, στέγασης, γέννησης) – ΚΕΑ

Λόγω των έκτακτων προληπτικών μέτρων της κυβέρνησης στο πλαίσιο προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τη μετάδοση ιογενών λοιμώξεων, η κατάθεση αιτήσεων προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης που αφορούν ενστάσεις, παράπονα, καταγγελίες κ.λ.π. (εξαιρούνται οι αιτήσεις για ληξιαρχικές και δημοτολογικές πράξεις), από Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020, θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του δήμου info@thessaloniki.gr.

Όπως ανακοινώνεται από τη Διεύθυνση Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Γεν. Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης θα αποστέλλει άμεσα στον αιτούντα τον αρ. πρωτοκόλλου της αίτησής του και ακολούθως θα δρομολογούνται οι περαιτέρω ενέργειες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΚΕΑ) ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) «Κατεπείγοντα νέα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», παρατείνεται η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ) και το επίδομα στέγασης για (1) έναν μήνα μέχρι 31/3/2020.

Με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας των Κοινωνικών Υποθέσεων, δύναται να παρατείνεται εκ νέου η ισχύς των ανωτέρω αποφάσεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) «Κατεπείγοντα νέα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»:

  1. Αναβάλλεται, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020, η συνεδρίαση των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) και παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η καταβολή των αναπηρικών παροχών.
  2. Η προθεσμία τριών μηνών, που προβλέπεται για την υποβολή αίτησης χορήγησης του επιδόματος γέννησης, αναστέλλεται από την 1η Μαρτίου έως τις 30 Απριλίου 2020.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δύναται να παραταθούν οι ως άνω προθεσμίες.

Share