Δήμος Θεσσαλονίκης | Νέα παράταση για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ) & επίδομα στέγασης

Η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ) και το επίδομα στέγασης, η οποία είχε παραταθεί μέχρι 31/03/2020, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) «Κατεπείγοντα νέα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», παρατείνεται εκ νέου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ13οικ.14717/303/8-4-2020 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέχρι 30/04/2020.

Share