Δήμος Καλαμαριάς | Αποτελέσματα 8ης Συνάντησης & Συνάντησης αξιολόγησης 2ης Περιόδου έργου SUITS (Period 2 Review Meeting) του Ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το πρόγραμμα με τίτλο “Υποστήριξη Αστικών Ολοκληρωμένων Μεταφορικών Συστημάτων” (Supporting Urban Integrated Transport Systems – SUITS) είναι μια τετραετής δράση έρευνας και καινοτομίας, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου για την προώθηση βιώσιμων μεταφορών και κινητικότητας σε πόλεις.

Στόχος του προγράμματος είναι να διαμοιράσει βέλτιστες πρακτικές και να αναπτύξει μια σειρά μέσων τα οποία θα επιτρέψουν, ειδικότερα στις μικρές και μεσαίες πόλεις, να αυξήσουν την ικανότητα χρηματοδότησής τους, την εφαρμογή βιώσιμων μέτρων κινητικότητας, καθώς και τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), που υποστηρίζουν τον μετασχηματισμό της κινητικότητας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην Άλμπα Ιούλια της Ρουμανίας πραγματοποιήθηκε το διάστημα 10 έως 13 Δεκεμβρίου  2019, η 8η Συνάντηση εργασίας των εταίρων του SUITS.

Το αντικείμενο εργασίας της 1ης ημέρας ήταν η παρουσίαση της διαδικασίας οργανωσιακής αλλαγής που συντελείται στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου. To όραμα για την οργανωσιακή αλλαγή αποτυπώνεται στο μόττο «Σχεδιάζοντας όλοι για όλους». Παρουσιάστηκε η βραχυπρόθεσμη επιτυχία της συμμετοχής του Δήμου στην εβδομάδα αστικής κινητικότητας τον Σεπτέμβριο του 2019. Η βραχυπρόθεσμη επιτυχία χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες δραστηριότητες οι οποίες επιτρέπουν να γιορτάσουν την επιτυχία στη διάρκεια της μακράς διαδικασίας αλλαγής κουλτούρας του τεχνικού προσωπικού στον Δήμο, σύμφωνα με το μοντέλο Κόττερ. Το μοντέλο Κόττερ εφαρμόζεται στον Δήμο, στο πλαίσιο του SUITS, και περιλαμβάνει την αλλαγή κουλτούρας και προσωπική ανάπτυξη, με σκοπό την επιτυχία μέσα από 8 βήματα.

Την 2η ημέρα έγινε η παρουσίαση της προόδου του προγράμματος στον Δήμο Καλαμαριάς, των προκλήσεων και των επιδράσεων που συντελέστηκαν μέχρι σήμερα. Επίδραση αποτελεί  η συμμετοχή της  τριμελούς  ομάδας του Δήμου, που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του προγράμματος, στην Βαλένθια της Ισπανίας τον Οκτώβριο του 2019, σε επιμορφωτικό εργαστήριο του προγράμματος.

Την 3η ημέρα παρουσιάστηκε η εξέλιξη του έργου σε όλους τους τομείς του προγράμματος από τους συντονιστές, καθώς και τα σχέδια για τους επόμενους έξι μήνες. Ο Δήμος Καλαμαριάς εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση από τον κ. Κρίνο Ιωάννη, πολιτικό μηχανικό Msc και εξωτερικό συνεργάτη του Δήμου στο πρόγραμμα SUITS.

Επίσης, στις Βρυξέλλες, πραγματοποιήθηκε το διάστημα 14 έως 17  Ιανουαρίου 2020 η Συνάντηση Αξιολόγησης 2ης περιόδου του προγράμματος SUITS (Μάιος 2018 – Νοέμβριος 2019).

Η συνάντηση αξιολόγησης έγινε προκειμένου να παρουσιαστεί από τους εταίρους του προγράμματος, η εξέλιξη του έργου την 2η περίοδο εξέλιξής του, το διάστημα μεταξύ Μαΐου 2018 και Νοεμβρίου 2019, στην υπεύθυνη διαχείρισης του έργου, κα Οκτάβια.

Ο Δήμος Καλαμαριάς επιλέχτηκε ανάμεσα από τους υπόλοιπους Δήμους του προγράμματος να παρουσιάσει μία βραχυπρόθεσμη επιτυχία από την συμμετοχή του στην εβδομάδα αστικής κινητικότητας, ως καλή πρακτική.

Η παρουσίαση της επιτυχίας από την πλευρά του Δήμου έγινε από τον εξωτερικό συνεργάτη του Δήμου και πολιτικό μηχανικό Msc, κ. Κρίνο Ιωάννη, ενώ παρέστη και η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Καλαμαριάς, κ. Παντελίδου Ναταλία.

Η επόμενη συνάντηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στην Παλάνγκα της Λιθουανίας, τον Μάιο του 2020.

 

Share