Δήμος Κοζάνης | Έκδοση πιστοποιητικών, μέσω της εφαρμογής gov.gr, για την αποφυγή συνωστισμού στις υπηρεσίες

Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης

Ο Δήμος Κοζάνης, με στόχο την αποφυγή του συνωστισμού των πολιτών στις υπηρεσίες του και μοναδικό γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, ενημερώνει τους δημότες πως υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης πιστοποιητικών, μέσω της πλατφόρμας https://www.gov.gr/.

Αναλυτικά, οι πολίτες θα μπορούν να εκδίδουν μέσω της εφαρμογής:

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
  • Πιστοποιητικό γέννησης,
  • Πιστοποιητικό ιθαγένειας,
  • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης (διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων, που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και μετά),
  • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου (διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων, που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και μετά),
  • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης (διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων, που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και μετά),
  • Εξουσιοδότηση,
  • Υπεύθυνη δήλωση.

Η χρήση της εφαρμογής γίνεται με τους κωδικούς TAXISnet.

Παρακαλούνται όσοι πολίτες δύνανται να κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, να τις επιλέγουν για την εξυπηρέτησή τους.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Share