Δήμος Κοζάνης | Έως 31 Αυγούστου οι δηλώσεις για διόρθωση τετραγωνικών και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα – Και ηλεκτρονικά οι αιτήσεις

Ο Δήμος Κοζάνης ενημερώνει τους πολίτες αναφορικά με την καταληκτική ημερομηνία για τις παρακάτω περιπτώσεις Υπεύθυνης Δήλωσης:

  1. Δήλωση διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων στην Δ.Ε.Η. (ή άλλο πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος),
  2. Δήλωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου κτίσματος ή οικοπέδου,
  3. Δήλωση περί μη χρήσης μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου (ακίνητα με διακοπή παροχής ρεύματος).

Η καταληκτική ημερομηνία για τις ανωτέρω περιπτώσεις είναι η 31η Αυγούστου 2020.

Επίσης, λόγω των συνθηκών και για την αποφυγή του συνωστισμού στις υπηρεσίες, συστήνεται η χρήση της εφαρμογής TAXISnet (www.gsis.gr), στη διεύθυνση tetragonika.govapp.gr, χωρίς δικαιολογητικά και έντυπη αίτηση, για τις περιπτώσεις 1. και 2.

Επιπλέον, για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (1,2,3), η δήλωση μπορεί να υποβληθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου Κοζάνης, καταθέτοντας:

  • Ε9
  • Έντυπο πολεοδομικής τακτοποίησης (όπου υπάρχει)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Share