Δήμος Κοζάνης: Επιστροφή δημοτικών τελών για άτομα με αναπηρία, πολύτεκνους και άπορους

Επιστροφή δημοτικών τελών από Δήμο Κοζάνης
Mείωση των δημοτικών τελών για το έτος 2022, σε ποσοστό 50%, για άτομα με αναπηρία, πολύτεκνους και άπορους του Δήμου Κοζάνης.

Σύμφωνα με την αριθ. 359/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, αποφασίστηκε η μείωση των δημοτικών τελών για το έτος 2022, σε ποσοστό 50%, για τις παρακάτω κατηγορίες πολιτών:

  • Άτομα με αναπηρία (ποσοστού 67% και άνω),
  • Πολύτεκνους,
  • Άπορους (δικαιούχους Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης – ΚΕΑ).

Η μείωση θα γίνει με επιστροφή του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, εφόσον κατατεθεί σχετική αίτηση των δικαιούχων στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Κοζάνης ή ηλεκτρονικά στο mail: protokolo@kozanh.gr

Δικαιολογητικά
  • Για τα άτομα με αναπηρία: Απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναπηρίας (Πιστοποιητικό Κ.Ε.Π.Α.), με ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω) και με χρονική διάρκεια για το έτος 2022.
  • Για τους Πολύτεκνους: Αντίγραφο Πιστοποιητικού Πολυτεκνικής Ιδιότητας ή αντίγραφο κάρτας Πολυτέκνου, θεωρημένη από τον Σύλλογο Πολυτέκνων Ν. Κοζάνης και σε ισχύ για το έτος 2022.
  • Για τους Άπορους: Αντίγραφο της απόφασης δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), με ισχύ για το έτος 2022.

Όλοι οι ανωτέρω υποβάλλουν, επίσης:

  • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  • Αντίγραφο (1ης σελίδας) βιβλιαρίου Τραπεζικού Λογαριασμού με ευκρινή τον αριθμό ΙΒΑΝ.
  • Φωτοαντίγραφα και των δύο όψεων της σελίδας του τελευταίου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, έτους 2022.

Σε περίπτωση που τα στοιχεία της παροχής της ΔΕΗ δεν είναι στο όνομα του αιτούντος δικαιούχου, απαιτείται η κατάθεση αντιγράφου Φορολογικής Δήλωσης (Ε1) έτους 2021.

Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών έως 31 Μαρτίου 2023.

Αιτήσεις

Αίτηση ΑμεΑ

Αίτηση Πολυτέκνων

Αίτηση δικαιούχων Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Share