Δήμος Κοζάνης | Ξεκινούν οι εγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει ότι οι αιτήσεις για τις νέες εγγραφές βρεφών και νηπίων στους 1ο, 2ο, 3ο Παιδικό Σταθμό, καθώς και στους περιφερειακούς Παιδικούς Σταθμούς Τετραλόφου, Αιανής, Καισαρειάς και Κρόκου, για το σχολικό έτος 2020-2021, θα υποβάλλονται από 11/05/2020 έως και 30/05/2020 με τις εξής διαδικασίες:

 1. Ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: eggrafespaidikoi@cityofkozani.gov.gr

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει  να αποσταλούν ως συνημμένα έγγραφα στο παραπάνω e-mail.

 1. Μέσω ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ) με συστημένο φάκελο ή μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών (courier)

Στον φάκελο θα περιλαμβάνονται η αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και θα αποστέλλονται στη διεύθυνση Α΄ Παιδικός Σταθμός-Γωνία Γκέρτσου & Πόποβιτς.

 1. Μόνο όταν δεν είναι εφικτοί οι παραπάνω τρόποι, η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού,  δια ζώσης, στα γραφεία των Παιδικών Σταθμών που βρίσκονται στη γωνία των οδών Γκέρτσου & Πόποβιτς και ώρες λειτουργίας από 8.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. (τηλ. 24610 21149 και 24610 21461) ή στα γραφεία των περιφερειακών Παιδικών Σταθμών Τετραλόφου, Αιανής Καισαρειάς και Κρόκου και ώρες λειτουργίας από 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στον Δήμο Κοζάνης λειτουργούν σήμερα οι εξής Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί:

 1. 1ος Δημοτικός Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός, Γκέρτσου & Πόποβιτς γωνία (24610 34460, 24610 21149, 24610 21461).
 2. 2ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μοναστηρίου (περιοχή νιάημερου) / 24610 26005.
 3. 3ος Δημοτικός Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός Ελένης Μήλιου και Σινοπούλου (24610 39238).
 4. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αιανής, Δ.Κ. Αιανής (24610 98260).
 5. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καισαρειάς, Τ.Κ. Καισαρειάς (24610 87782).
 6. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κρόκου, Δ.Κ. Κρόκου (24610 63200).
 7. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Τετραλόφου, Τ.Κ. Τετραλόφου (24610 90982).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 • Τα βρέφη να είναι ηλικίας από 18 μηνών έως 2,5 ετών κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Σταθμού.
 • Τα νήπια να είναι ηλικίας από 2,5 ετών κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Σταθμού, έως την ηλικία εγγραφής τους στο νηπιαγωγείο. Τα προνήπια δεν γίνονται πλέον δεκτά στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση-υπεύθυνη του Ν.1599/86 (ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2020-21).
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άδεια παραμονής γονέα.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Θα γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Κοζάνης.
 4. Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή ΔΕΥΑΚ ή ΟΤΕ ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
 5. Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2020 (που αφορά τα εισοδήματα 2019).

Πρέπει να σημειωθεί:

Έγγαμες μητέρες, που υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, θα πρέπει να υποβάλλουν το εκκαθαριστικό σημείωμα τόσο το δικό τους όσο και του συζύγου. Αν, όμως, εμπίπτουν σε περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης, τότε θα πρέπει να κατατεθεί και το αντίστοιχο δικαιολογητικό που το επιτρέπει (λόγω διακοπής συμβίωσης, όταν ο ένας εκ των δύο είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση).

 1. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας του παιδιού (σελίδα εμβολίων), πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης mantoux, καθώς και ιατρική βεβαίωση για την καλή υγεία του παιδιού.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δημόσιος Τομέας/Τοπική Αυτοδιοίκηση ή ΝΠΔΔ αυτών:

 1. Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας (τακτικοί, αορίστου και ορισμένου χρόνου).
 2. Αντίγραφο ενσήμων του τελευταίου έτους (ορισμένου χρόνου) ή αναγγελία πρόσληψης.

Ιδιωτικός Τομέας:

 1. Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη.
 2. Αντίγραφο ενσήμων του τελευταίου έτους (ορισμένου χρόνου) ή αναγγελία πρόσληψης ή εργάσιμο.

Ελεύθεροι Επαγγελματίες:

 1. Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ.
 2. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.

Εταίροι σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.:

 1. Καταστατικό και τυχόν μεταβολές.
 2. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.

Αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα:

 1. Βεβαίωση ασφάλισης από τον Ο.Γ.Α. (για το προηγούμενο έτος).

Άνεργοι:

 1. Βεβαίωση ανεργίας ή αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ.

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Δικαιολογητικά που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση:

 1. Αντίγραφο διαζευκτηρίου.
 2. Αντίγραφο αίτησης διαζυγίου.
 3. Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ.
 4. Δικαστική απόφαση για την επιμέλειά του.
 5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου αποβιώσαντα γονέα.

Δικαιολογητικά επιπλέον περιπτώσεων:

 1. Βεβαίωση γραμματείας σχολής τελευταίου εξαμήνου (για γονείς φοιτητές).
 2. Βεβαίωση από τον Στρατό (για γονέα στρατιώτη).
 3. Βεβαίωση Κ.Ε.Π.Α. (67% και άνω) ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Για τον προσδιορισμό της οικονομικής συμμετοχής, λαμβάνει υπόψη το συνολικό ετήσιο οικογενειακό και των δύο γονέων/κηδεμόνων που αποκτήθηκε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Η κλίμακα των μηνιαίων εισφορών (τροφεία), σύμφωνα και με τα μηνιαία οικογενειακά εισοδήματα, διαμορφώνεται ως εξής:

Α/Α Δηλωθέν Εισόδημα / Ποσό ανά μήνα

 1. Έως 8.000 ευρώ / 15 ευρώ
 2. Από 8.001 – 12.500 ευρώ / 25 ευρώ
 3. Από 12.501 – 17.000 ευρώ / 35 ευρώ
 4. Από 17.001 – 22.000 ευρώ/40 ευρώ
 5. Από 22.001 – 30.000 ευρώ / 50 ευρώ
 6. Από 30.001 – 35.000 ευρώ / 60 ευρώ
 7. Από 35.001 και πάνω / 80 ευρώ

Όσοι γονείς εργάζονται σε εταιρείες ή φορείς και επιδοτούνται για τα δίδακτρα των παιδιών τους στους Παιδικούς Σταθμούς, θα καταβάλλουν όλο το επίδομα, εκτός αν το ποσό είναι μικρότερο της μηνιαίας εισφοράς της κλίμακας οπότε και υποχρεούνται να καταβάλλουν τη διαφορά.

Δεν καταβάλλεται οικονομική εισφορά για τον μήνα Αύγουστο, που οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί αναστέλλουν τη λειτουργία τους.

Τον μήνα Σεπτέμβριο, κατά τον οποίο γίνεται η προσαρμογή των νηπίων-βρεφών, καταβάλλεται το μισό ποσό της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς.

Σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας του παιδιού, η καταβολή των τροφείων θα γίνεται κανονικά, εκτός αν απουσιάζει λόγω ασθενείας, γεγονός που θα πρέπει να βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Απαλλάσσονται της καταβολής μηνιαίας εισφοράς (τροφείων):

 • Οι κάτοχοι της κάρτας αλληλεγγύης του Δήμου Κοζάνης.
 • Η μονογονεϊκή οικογένεια, με εισόδημα μέχρι 17.000 ευρώ. Άνω των 17.001 ευρώ ακολουθεί την κλίμακα.
 • Η οικογένεια πολυτέκνων- τριτέκνων, με εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ. Άνω των 30.001 ευρώ ακολουθεί την κλίμακα.
 • Οικογένεια, στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο έχουν 67% και άνω ποσοστό αναπηρίας, μέχρι 30.000 ευρώ. Άνω των 30.001 ευρώ ακολουθεί την κλίμακα.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Κάθε μήνα φιλοξενίας για το δεύτερο παιδί, που φιλοξενείται στους Παιδικούς Σταθμούς, μείωση 20% από το ποσό της κλίμακας.
 • Κάθε μήνα φιλοξενίας για το τρίτο παιδί, που φιλοξενείται στους Παιδικούς Σταθμούς, μείωση 50% από το ποσό της κλίμακας.

Η εξόφληση θα γίνεται με τον εξής τρόπο:

Μηνιαία συμμετοχή των γονέων/κηδεμόνων θα γίνεται με κατάθεση του ποσού το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα στο ταμείο του Δήμου Κοζάνης ή μέσω e-banking, ύστερα από ατομική ειδοποίηση που θα σταλεί, ανεξάρτητα των ημερών απουσίας του παιδιού στον Παιδικό Σταθμό και των ημερών που οι Παιδικοί Σταθμοί παραμένουν κλειστοί (Χριστούγεννα και Πάσχα).

Αντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής των τροφείων θα κατατίθεται κάθε μήνα στα γραφεία των Παιδικών Σταθμών, στη γωνία των οδών Γκέρτσου & Πόποβιτς και ώρες λειτουργίας από 8.00 π.μ. έως 15.30 μ.μ., στο οποίο θα φαίνεται το ονοματεπώνυμο του γονέα και ο μήνας κατάθεσης.

Σε περίπτωση που η πληρωμή δεν γίνεται έγκαιρα, τότε η οφειλή θα θεωρείται ληξιπρόθεσμη και θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται από επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.5 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ΦΕΚ 4249/Τ.β/5.12.2017, η οποία ορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από τη Δ/ντρια Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, την Προϊσταμένη του Τμήματος Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Κοινωνικής Προστασίας, Δημοτικό Σύμβουλο από τη μείζονα αντιπολίτευση, που θα οριστεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, και εκπρόσωπο των εργαζομένων.

Η επιλογή των παιδιών γίνεται με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται με την υπ’αριθ. 316/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

[Πίνακας μορίων (μοριοδότηση) για την κατάταξη των αιτήσεων εγγραφής νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς].

Η επιτροπή, μετά των έλεγχο των δικαιολογητικών και τη μοριοδότησης της κάθε αίτησης, θα ανακοινώσει τους πίνακες της Α’ επιλογής και στη συνέχεια τους οριστικούς πίνακες κατάταξης των βρεφών και νηπίων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 24610 21461 – γραμματεία και 24610 21149 – προϊσταμένη τμήματος Παιδικών Σταθμών, καθημερινά από 08:00 π.μ. έως 15:30 μ.μ.

 

Share