Δήμος Μινώα Πεδιάδας | Μέτρα πρόληψης κατά των πυρκαγιών

Με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου (1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου), και στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών πολιτικής προστασίας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για ενημέρωση των πολιτών σχετικά με μέτρα πρόληψης των πυρκαγιών που οφείλουν να λαμβάνουν, αλλά και συγκεκριμένων σχετικών νομοθετικών διατάξεων, που βρίσκονται σε ισχύ, γίνονται γνωστά τα εξής:

  1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου), απαγορεύεται κάθε είδους καύση σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, σύμφωνα και με την υπ. αρ. 1/2020 διάταξη της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κρήτης.
  2. Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά, σύμφωνα και με την Πυροσβεστική Διάταξη 4/2012 (ΦΕΚ 1346 Β΄/25-4-2012).
  3. Οι ιδιοκτήτες των παρόδιων, στην αγροτική οδοποιία, καλλιεργειών, υποχρεούνται να προβούν στην κοπή των κλάδων που παρακωλύουν την απρόσκοπτη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων.
  4. Μετά από μία πυρκαγιά σε βοσκότοπο, αυτός κηρύσσεται αναδασωτέα έκταση και η αρμόδια δασική υπηρεσία υποχρεούται να προβεί σε ενημέρωση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), διαβιβάζοντάς του την σχετική πράξη χαρακτηρισμού, προκειμένου να ενημερωθεί η ψηφιακή του βάση δεδομένων.

Τονίζεται ότι ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, όπως και όλος ο Νομός, ανήκει στις ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση και δασικές εκτάσεις, γεγονός το οποίο επιβάλει την ιδιαίτερα προσεκτική συμπεριφορά και υπεύθυνη στάση απ’ όλους μας.

Share