Δήμος Νεάπολης – Συκεών | Σύγκλιση ΟΑΕΔ και Τ.Α. για την αντιμετώπιση της ανεργίας

Την ανάγκη της δημιουργίας και υπογραφής ενός διευρυμένου, ως προς τους άξονές του, πλαισίου συνεργασίας-μνημονίου του ΟΑΕΔ με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους κοινωνικούς εταίρους και φορείς του επιχειρείν και το οποίο θα χαρακτηρίζεται από σταθερό και μόνιμο θεσμικό χαρακτήρα, όπως, επίσης, τη διεύρυνση υπάρχοντων προγραμμάτων και τη θέσπιση νέων για την ουσιαστική και αποτελεσματική μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων της απασχόλησης και της ανεργίας, ανέδειξε ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών και πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής της ΚΕΔΕ, Σίμος Δανιηλίδης, στον διοικητή του Οργανισμού, Σπύρο Πρωτοψάλτη.

Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του ΟΑΕΔ στην Αθήνα μετά από παρέμβαση του προέδρου της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Τρικκαίων, Δημήτρη Παπαστεργίου, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας-πρότασης του δημάρχου, Σίμου Δανιηλίδη. Αυτή έγινε σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, με τον διοικητή του ΟΑΕΔ να ακούει με προσοχή τα καυτά ζητήματα της ατζέντας των επισκεπτών του, όπως και την επιχειρηματολογία του δημάρχου Νεάπολης-Συκεών, με αποτέλεσμα να γίνουν κατ’ αρχήν δεκτές οι προτάσεις του, οι οποίες συνοπτικά αναφέρονται στην:

  1. Ίδρυση και λειτουργία κοινών Υπηρεσιών για τη συμβουλευτική στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα.
  2. Διεύρυνση της χρονικής διάρκειας του προγράμματος 55-67 («Πλησίον της Σύνταξης»).
  3. Διεύρυνση και ενίσχυση του προγράμματος για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (ΑμεΑ, απεξαρτημένοι, αποφυλακισμένοι, κ.λπ.), εντάσσοντας σε αυτό ως δικαιούχους φορείς εργασίας και τους δήμους (ΝΠΔΔ).
  4. Θέσπιση εξειδικευμένων προγραμμάτων για τις ηλικίες 18-40 ετών.
  5. Θέσπιση εξειδικευμένων προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της ανεργίας των γυναικών.

Κοινό πλαίσιο συνεργασίας

Στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας της Τ.Α. με τον ΟΑΕΔ, ο δήμαρχος, Σίμος Δανιηλίδης, πρότεινε στον διοικητή του Οργανισμού, Σπύρο Πρωτοψάλτη, και έγινε αποδεκτό, να οικοδομηθεί ένα σταθερό και μόνιμο θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας με την υπογραφή σύναψης προγραμματικών συμφωνιών-μνημονίων μεταξύ του ΟΑΕΔ, των δήμων και των κοινωνικών εταίρων και φορεών του επιχειρείν.

Όπως εξηγεί ο Σίμος Δανιηλίδης, «αυτές οι προγραμματικές συμβάσεις, ανά δήμο, θα προβλέπουν την ίδρυση και λειτουργία κοινών Υπηρεσιών με στελέχη του ΟΑΕΔ, εξειδικευμένα στα θέματα της συμβουλευτικής για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα και, αντίστοιχα, εξειδικευμένα στελέχη των δήμων πάνω σ’ αυτούς τους τομείς. Στόχος, να εξειδικευτεί πρόγραμμα για την κατά τόπους ανεργία, να αξιοποιηθούν και να στηριχθούν με προγράμματα οι τοπικές επιχειρήσεις, να γίνεται εξατομικευμένη συμβουλευτική στην απασχόληση, προώθηση στην κατάρτιση, στην επιμόρφωση, στην ανάπτυξη περαιτέρω δεξιοτήτων και στο τέλος τοποθέτηση σε επιχειρήσεις της περιοχής αξιοποιώντας τρέχοντα ή νέα προγράμματα».

«Αυτό το θεσμικό πλαίσιο θα προβλέπει τη σύμπραξη των δήμων, του ΟΑΕΔ, των Εργατικών Κέντρων, των Επιμελητηρίων και φορέων του επιχειρείν, όπως στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Β.Ε., ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής, κ.ά., για τη συμβουλευτική στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Πρόκειται για μία δράση, που στον δήμο μας υλοποιούμε 20 και πλέον χρόνια και η οποία έχει άριστα αποτελέσματα, με την τοποθέτηση εκατοντάδων ανέργων της περιοχής μας σε σταθερές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας», υπογραμμίζει.

«Πιστεύουμε στον σύγχρονο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, με βάση τα ευρωπαϊκά δεδομένα, η οποία, ως αξιόπιστος θεσμός εγγύτητας και επικουρικότητας, μπορεί και πρέπει να ασχολείται με μεγάλα και κρίσιμα προβλήματα της κοινωνίας και όχι ως απλός διεκπεραιωτής των κλασικών υπηρεσιών και να κρινόμαστε και επί αυτών των θεμάτων», δηλώνει ο δήμαρχος, Σίμος Δανιηλίδης, ευχαριστώντας τον διοικητή του ΟΑΕΔ για την ουσιαστική συνεργασία που υπήρξε, όπως, επίσης, συγχαίροντάς τον για κάποιες πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν.

Επέκταση για το 55-67 («Πλησίον της Σύνταξης»)

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της επέκτασης του προγράμματος «Πλησίον της Σύνταξης» για ανέργους ηλικίας 55-67 ετών, οι οποίοι μπορούν και απορροφούνται, πλέον, από τους δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

«Για πρώτη φορά ευοδώθηκε ο αγώνας 15 και πλέον χρόνων που κάνουμε ως Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής της ΚΕΔΕ, κι εγώ προσωπικά, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα απορρόφησης ανέργων στον κυρίως Οργανισμό του δήμου και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου σε κάθε δήμο. Είναι η πρώτη φορά που η διοίκηση του ΟΑΕΔ βάζει δικαιούχο φορέα τον κυρίως δήμο στο πρόγραμμα 55-67 («Πλησίον της Σύνταξης»)», επισήμανε ο Σίμος Δανιηλίδης, θέτοντας, ταυτόχρονα, στον διοικητή του ΟΑΕΔ την ανάγκη της χρονικής επέκτασής του, από 1+1 έτη που ισχύει σήμερα σε 3+1 έτη.

Όπως τόνισε, «ένας 60χρονος, με χαμηλά προσόντα μάλιστα, που θα πιάσει δουλειά για 1+1 χρόνο, στα 62 του πάλι θα είναι άνεργος και, ως εκ τούτου, κανείς δεν θα του προσφέρει θέση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Για αυτό και πρέπει να πάμε στο 3+1, δηλαδή να διευρυνθεί και να διπλασιαστεί ο χρόνος, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης, έτσι ώστε να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος σύνταξης και να ολοκληρώσει ομαλά ο εργασιακός του κύκλος. Ταυτόχρονα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα μπορεί να αξιοποιήσει αυτό το τεράστιο δυναμικό των ανέργων που υπάρχει στην τοπική αγορά εργασίας και, το οποίο, λόγω ηλικίας και χαμηλών προσόντων, αλλά και λόγω ειδικών καταστάσεων, δεν απορροφάται από την ιδιωτική αγορά εργασίας».

Η πρόταση αυτή του Σίμου Δανιηλίδη έγινε κατ’ αρχήν δεκτή από τον διοικητή του ΟΑΕΔ, αναγνωρίζοντας τον ουσιαστικό της χαρακτήρα, πλην, όμως, εξέφρασε την επιφύλαξή του λόγω της έλλειψης επιπλέον κονδυλίων. «Αν εξασφαλιστούν με κάποιο τρόπο συμπληρωματικά κονδύλια, μπορούμε να εξετάσουμε την υλοποίησή του», ήταν η απάντησή του, με τους εκπροσώπους της ΚΕΔΕ, κ .Δ. Παπαστεργίου και Σ. Δανιηλίδη, να δεσμεύονται για την ανάληψη πρωτοβουλίας, έτσι ώστε το αίτημα-διεκδίκηση να τεθεί εγγράφως στον πρωθυπουργό και στους συναρμόδιους υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, για να υπάρξει περαιτέρω χρηματοδότηση εξειδικευμένη για τη χρονική επέκταση του προγράμματος.

Πρόγραμμα για ΑμεΑ, απεξαρτημένους και αποφυλακισμένους

Ένα άλλο θέμα, που τέθηκε στο τραπέζι της πολύωρης συνάντησης εργασίας στα κεντρικά του ΟΑΕΔ, είναι αυτό του δικαιώματος της εργασίας για κοινωνικά ευάλωτα άτομα, όπως είναι τα ΑμεΑ, οι απεξαρτημένοι, οι αποφυλακισμένοι, νεαροί παραβάτες, κ.ά.

«Υπάρχει πρόγραμμα που έχει προκηρυχθεί για 1.200 θέσεις εργασίας και, μάλιστα, με 90% επιδότηση, αλλά η προκήρυξη έχει ως δικαιούχους φορείς μόνο φορείς της ιδιωτικής οικονομίας, αποκλείοντας τον κυρίως Οργανισμό των δήμων. Στην επιμονή μου να υπάρχει νέο πρόγραμμα, τουλάχιστον 4.000 θέσεων εργασίας για αυτές τις ευάλωτες ομάδες και να είναι κι αυτό 3+1 έτη, συμφωνήθηκε με τον διοικητή του ΟΑΕΔ ότι, εφόσον υπάρξει επιπλέον χρηματοδότηση εξειδικευμένη για αυτόν τον τομέα, θα προκηρυχθεί καινούριο πρόγραμμα που θα έχει δικαιούχους φορείς τους δήμους (ΝΠΔΔ)», αναφέρει ο δήμαρχος, Σίμος Δανιηλίδης, δεσμευόμενος «να απευθυνθούμε και για αυτό το πρόγραμμα στον πρωθυπουργό και στους συναρμόδιους υπουργούς».

Όπως τονίζει, «αυτοί οι συμπολίτες μας είναι σε κρίσιμη καμπή της ζωής τους, έχοντας ξεπεράσει την κόλαση των ναρκωτικών κι έχοντας κάνει απεξάρτηση, έχουν ανάγκη της στήριξης της τοπικής κοινωνίας. Είναι γνωστό ότι η ιδιωτική οικονομία δεν ανταποκρίνεται σ’ αυτόν τον βαθμό και είναι πολύ σημαντικό και για τον απεξαρτημένο, τον αποφυλακισμένο, για τα ΑμεΑ και για τους νεαρούς παραβάτες να επιστρέψουν στον κόσμο της εργασίας σε ένα ασφαλές περιβάλλον». Σύμφωνα με τον δήμαρχο Νεάπολης-Συκεών, «χιλιάδες εργαζόμενοι σήμερα στους δήμους προέρχονται από τα προγράμματα της δεκαετίας του ’90 και μετά, όπου πολίτες αυτών των ευάλωτων ομάδων ξεκίνησαν μ’ αυτά τα προγράμματα και τελικά έγιναν αορίστου χρόνου και υπηρετούν και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους».

Ο Σίμος Δανιηλίδης πρότεινε, επίσης, τη δημιουργία και θέσπιση εξειδικευμένων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ σε συνεργασία με τους δήμους για τις νέες ηλικίες 18-40 ετών, «είτε πρόκειται για νέους πτυχιούχους, οπότε αντιμετωπίζουμε το τραγικό φαινόμενο της μαζικής φυγής των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό, είτε πρόκειται για ανέργους χαμηλών προσόντων», για να μπορέσει η Τ.Α. να τείνει χείρα βοήθειας σ’ αυτούς ανθρώπους», όπως είπε.

Τέλος, τέθηκε και το θέμα εξειδικευμένων προγραμμάτων για την ανεργία των γυναικών, η οποία «ειδικά στις πόλεις μαστίζει έναν πολύ μεγάλο αριθμό γυναικών, που φθάνει στο όριο να θεωρείται ίσης βαρύτητας με τις ευάλωτες ομάδες», τονίζοντας ότι «το τεράστιο αυτό ποσοστό ανεργίας των γυναικών, το μεγαλύτερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως γυναικεία ανεργία στη χώρα, μας θέτει όλους προ των ευθυνών μας».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Share