Διαδικτυακή συζήτηση για το Περιβαλλοντικό Νομοσχέδιο Χατζηδάκη

To Σάββατο 2 Μαΐου 2020 στις 19:00, διοργανώνεται διαδικτυακή συζήτηση για το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο Χατζηδάκη από την περιβαλλοντική πρωτοβουλία «Κοινά Υπό Κατοίκηση», την περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ», την «Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία», την «Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης» και την περιβαλλοντική εταιρεία «Μάμα Γη».

Η συζήτηση, που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων zoom, έχει ως στόχο να αναδείξει τις σημαντικότερες επιπτώσεις που αναμένεται να επιφέρει το προς ψήφιση νομοσχέδιο σε σχέση με το καθεστώς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 και τις περιβαλλοντικές συνέπειες που αυτό επιφυλάσσει. Την εκδήλωση υποστηρίζει η Περιβαλλοντική Ομάδα ΠΑΜΑΚ.

Οι ομιλητές/τριες που θα αναδείξουν το ζήτημα προέρχονται από τον χώρο των περιβαλλοντικών οργανώσεων, των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών (ΠΠ) και άλλων θεσμικών φορέων:

Α. Σπύρος Ψαρούδας (Διευθυντής ΚΑΛΛΙΣΤΩ, Μέλος Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000) 

Β. Ελίνα Παλιού (Νομικός, Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία)

Γ. Δέσποινα Βώκου (Καθηγήτρια Οικολογίας ΑΠΘ, Πρώην Πρόεδρος Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000)

Δ. Αθηνά Παναγιώτου (Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης ΠΠ Θερμαϊκού)

Ε. Μιχάλης Βάκκας (Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Φορέων Διαχείρισης ΠΠ) 

ΣΤ. Πέτρος Κακούρος (Δρ. Δασολογίας-Περιβαλλοντολόγος, ΟΙΚΟΤΟΠΙΑ)

Ζ. Νίκος Πέτρου (Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης)

Το κοινό θα μπορεί να παρακολουθήσει την εκδήλωση, ανοίγοντας τον σύνδεσμο (https://us02web.zoom.us/j/81182482705) που θα βρει στην εκδήλωση (https://www.facebook.com/events/531018844228743/) της διοργάνωσης στο Facebook.

Επιπλέον, θα έχει τη δυνατότητα να καταθέσει γραπτά σχόλια και ερωτήσεις προς τους/τις ομιλητές/τριες.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Γιώργος Θεοδωρίδης: Υπεύθυνος Επικοινωνίας «Καλλιστώ», communication@callisto.gr, 6978586568.

Share