Εθελοντική Ενισχυτική Διδασκαλία για μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου του Δήμου Θεσσαλονίκης 2020 – 2021

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, διά του Τμήματος Προγραμμάτων και Διά Βίου Μάθησης, θεωρεί επιτακτική ανάγκη και ηθικό χρέος να συνδράμει προς τους συμπολίτες μας, που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, με τη συνέχιση, για 9η σχολική χρονιά, του προγράμματος: «Εθελοντική Ενισχυτική Διδασκαλία για μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου του Δήμου Θεσσαλονίκης 2020 – 2021». Η πρωτοβουλία αφορά στην εκπαιδευτική ενίσχυση σε πρωτεύοντα μαθήματα των μαθητών Α’ Γυμνασίου – Γ’ Λυκείου, καθώς και αποφοίτων, που επιθυμούν να συμμετέχουν εκ νέου στις Πανελλαδικές εξετάσεις, των οποίων οι γονείς αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές απαιτήσεις της ιδιωτικής φροντιστηριακής εκπαίδευσης.

Για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων, παρακαλούμε, όσοι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να εργαστούν προσφέροντας εθελοντικά τις γνώσεις τους, όσοι επιθυμούν να εργαστούν εθελοντικά στη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος και όσοι μαθητές θέλουν να ενταχθούν στο Δημοτικά Κέντρο Ενισχυτικής Διδασκαλίας να καταθέσουν, μέσα από τον ιστότοπο του Δήμου Θεσσαλονίκης, τη σχετική αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά.

Tο πρόγραμμα θα υλοποιείται, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, μετά το πέρας του πρωινού σχολικού ωραρίου στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Θεσσαλονίκης (πρώην 13ο Γυμνάσιο), Εγνατίας 132.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στα τηλέφωνα του Τμήματος Προγραμμάτων και Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού: 231 331 8662 κα Γεωργιάδου (από 9.00 π.μ. – 13.00 μ.μ.) και 231 027 4696 κος Δερματίδης (από 16.00 – 21.30 ώρα).

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται στα παρακάτω links:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Share