ΕΝΦΙΑ 2018 – Τροποποιήσεις

Πηγή: υφυπουργός Αικ. Παπανάτσιου

Μείωση

 

Για 1.470.962 Φυσικά πρόσωπα (το 23%) θα υπάρχει μείωση.

Από τους παραπάνω

-για  893.032 Φ.Π. η μείωση θα είναι έως 50 ευρώ (μέσο  όρο 12 ευρώ)

-για 351.090 Φ.Π. θα υπάρχει μείωση 50-100 ευρώ.

-για 213.483 Φ.Π. θα υπάρχει μείωση από 100-150 ευρώ.

-για 13357 Φ.Π. θα υπάρχει μείωση πάνω από 500 ευρώ

 

Αμετάβλητα

 

Για 3.995.181 Φυσικά πρόσωπα (62%) δεν θα υπάρχει καμία μεταβολή

 

Αύξηση

 

Για 737.709 Φυσικά πρόσωπα (12%) θα υπάρχει μια μικρή αύξηση.

Για 160.000 φυσικά πρόσωπα η αύξηση θα είναι από 50-200 ευρώ.

Για 48.961 φυσικά πρόσωπα θα υπάρχει αύξηση πάνω από 200 ευρώ (0,7%)

 

Από τους παραπάνω :
-για 737.709 Φ.Π. θα υπάρχει μια μικρή αύξηση από 1 έως 50 ευρώ.

-για 100.161 Φ.Π. θα υπάρχει αύξηση 50-100 ευρώ

-για 91.466  Φ.Π. θα υπάρχει αύξηση 100-500 ευρώ

-για 17.335 Φ.Π. θα υπάρχει αύξηση πάνω από 500 ευρώ

Share