Επιστολή του ΦΔΠΠ Θερμαϊκού Κόλπου για το Περιβαλλοντικό Νομοσχέδιο προς τον Πρωθυπουργό

Τη διαφωνία του με τις διατάξεις του Σχεδίου Νόμου για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καταθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη. Με την επιστολή αυτή ζητάει να μην προχωρήσει, κατά την παρούσα χρονική στιγμή, η ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση για περιορισμένο χρονικό διάστημα και εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, αλλά «να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος, ώστε με ηρεμία και συζήτηση να καθορισθούν οι αρχές ενός Σχεδίου Νόμου με γνώμονα την ουσιαστική προστασία, αλλά και ανάπτυξη των προστατευόμενων περιοχών».

Το νομοσχέδιο, με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», κατατέθηκε την προηγούμενη Παρασκευή προς ψήφιση, ενώ η συζήτησή του στη Βουλή ξεκίνησε την Τρίτη, 28 Απριλίου.

Όπως σημειώνει, μεταξύ των άλλων το ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου, το υπό ψήφιση νομοσχέδιο:

  • Θέτει σε κίνδυνο τις κοινοτικού ενδιαφέροντος προστατευόμενες περιοχές της χώρας, καταργεί την προστασία των περιοχών του Δικτύου Natura 2000.
  • Πλήττει την ανεξαρτησία της διαδικασίας γνωμοδότησης, στο πλαίσιο της διαβούλευσης των υπό περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων εντός των ΠΠ του Δικτύου Natura 2000, και γενικότερα καταργεί όλο το πλέγμα προστασίας των ΠΠ που οικοδομήθηκε και λειτουργούσε τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας.
  • Καταργεί όλους τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, οι οποίοι δημιουργήθηκαν κατόπιν ευρωπαϊκών επιταγών και δημιουργεί έναν Φορέα, ο οποίος θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, παραβλέποντας μία σειρά Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Διεθνών Συμβάσεων και αγνοεί την πάγια διαμορφωθείσα νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ο Φορέας Διαχείρισης ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2002, ως Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, και «στα 18 χρόνια της λειτουργίας του έχει συμβάλει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση χιλιάδων πολιτών, έχει αναπτύξει δράσεις για την υποστήριξη των σημαντικών αγροτικών δραστηριοτήτων της περιοχής και την προώθηση του οικοτουρισμού, ενώ υλοποιεί με επιτυχία ευρωπαϊκά προγράμματα, με στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας», αναφέρεται, μεταξύ των άλλων, στη σχετική επιστολή του ΔΣ, το οποίο ζητάει να διατηρήσει ο Φορέας την αυτοτέλειά του και να μην καταργηθεί, συγχωνευόμενος με τους υπόλοιπους φορείς διαχείρισης της Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να αποτελέσουν το τοπικό παράρτημα του κεντρικού φορέα που θα δημιουργηθεί με έδρα την Αθήνα.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΔΠΠ Θερμαϊκού Κόλπου ζητάει τη διασφάλιση και διατήρηση των θέσεων εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού, με την μετατροπή των συμβάσεων τους, από Ορισμένου Χρόνου σε Αορίστου Χρόνου.

Δείτε την επιστολή στον σύνδεσμο που ακολουθεί: Επιστολή ΦΔΠΠ Θερμαϊκού Κόλπου.

 

 

Share