Εργαστήριο του ΕΚΔΔΑ με τίτλο: «Ο Εσωτερικός Έλεγχος ως εργαλείο πολιτικής στον Δημόσιο Τομέα»

Καινοτόμο εργαστήριο με τίτλο,«Ο Εσωτερικός Έλεγχος ως εργαλείο πολιτικής στον Δημόσιο Τομέα», διοργανώνει Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), στις 15 Νοεμβρίου 2018, στην Αθήνα, ώρες 08.00-15-00, στην αίθουσα 306 του ΕΚΔΔΑ (Πειραιώς 211, Ταύρος, 3ος όροφος).

Το εργαστήριο απευθύνεται σε στελέχη ελεγκτικών φορέων ή στελέχη που ασχολούνται με τον Εσωτερικό Έλεγχο στο δημόσιο και ο σκοπός του είναι να αναδείξει τη σημασία της αποτελεσματικής λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου στο δημόσιο τομέα για την παρακολούθηση και βελτίωση των διαδικασιών του.

Οι θεματικές που θα καλυφθούν μέσα από τη συζήτηση είναι:

  • Το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου
  • Η νομική φύση και το αντικείμενο του Εσωτερικού Ελέγχου
  • Η συνεργασία / συντονισμός των συναρμοδίων φορέων
  • Η μετάβαση από τον κατασταλτικό στον προληπτικό έλεγχο εντοπισμού και αξιολόγησης κινδύνων
  • Οι ιδιαιτερότητες του Εσωτερικού Ελέγχου στην κεντρική διοίκηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση
  • Η αποτίμηση της σημερινής εμπειρίας και η αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΕΚΔΔΑ και τον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr/2015-10-13-10-11-22/155-2015-all/754-kainotomo-ergastirio-o-esoterikos-elegxos-os-ergaleio-politikis-ston-dimosio-tomea

 

Share