Ηλεκτρονικές αιτήσεις και ραντεβού από τον Δήμο Ιωαννιτών

Ηλεκτρονικές αιτήσεις και ραντεβού από τον Δήμο Ιωαννιτών
Μετά από συστηματική και πολύμηνη εργασία, o Δήμος Ιωαννιτών θέτει στη διάθεση των πολιτών αλλά και των υπηρεσιών του τις πλατφόρμες ηλεκτρονικών αιτήσεων και προγραμματισμού ραντεβού.

Το ψηφιακό τοπίο αλλάζει και στον Δήμο Ιωαννιτών. Μετά τις Ηλεκτρονικές Πληρωμές, 56 αιτήματα καθώς και η χορήγηση βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ υποβάλλονται και διεκπεραιώνονται άμεσα και ηλεκτρονικά, χωρίς καθυστερήσεις και αναμονή.

Επίσης ηλεκτρονικά δύνανται, οι ενδιαφερόμενοι, να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

«Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών που θα διευκολύνουν τους εργαζόμενους του Δήμου, κυρίως, όμως τους, πολίτες»

«Η μετατροπή των Ιωαννίνων σε μία Έξυπνη Πόλη αποτελεί, για τη Δημοτική Αρχή, στρατηγικό στόχο αλλά και αναγκαιότητα. Μέσα από ένα καλά μελετημένο και ολοκληρωμένο σχέδιο, θέλουμε να γίνει πράξη και, σταδιακά, να έχει άμεσο αντίκτυπο στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών», υπογράμμισε ο Δήμαρχος, Δημήτρης Παπαγεωργίου. Τόνισε, παράλληλα, ότι βασικός πυλώνας της μετάβασης στον ψηφιακό Δήμο είναι η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών που θα διευκολύνουν τους εργαζόμενους του Δήμου, κυρίως, όμως, τους πολίτες.

«Είναι απαραίτητο να αναδιαρθρώσουμε και να αναδιοργανώσουμε πλήρως την εσωτερική δομή των Διευθύνσεών μας, καθώς και να ενεργοποιήσουμε συστήματα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Συναλλαγών Πολιτών και Επιχειρήσεων. Τα συστήματα αυτά θα υπηρετούν την ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού βασικών λειτουργιών του Δήμου και θα λειτουργούν αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, με στόχο να φιλοξενούνται στις υποδομές του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) μαζί με το υπόλοιπο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου».

Με τη σειρά του ο Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Φώτης Βάββας, έκανε λόγο για αποτελεσματικότερες και γρηγορότερες προσφερόμενες υπηρεσίες, από πλευράς του Δήμου κι άμεση ενημέρωση του πολίτη, με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητάς του.

Open1|Entrance για την υποβολή αιτημάτων

Στο εξής, 56 αιτήματα που αφορούν σε επτά Διευθύνσεις του Δήμου, μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και να διεκπεραιώνονται με τον ίδιο τρόπο. Ειδική μνεία έκανε στο αίτημα για χορήγηση βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ. Για τον δήμο αποτελούσε ένα χρόνιο πρόβλημα, καθώς είναι απαραίτητη σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία.

Πλέον, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνον ψηφιακά από τους συμβολαιογράφους-πιστοποιημένους χρήστες του συστήματος, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του Δήμου, και δεν θα παραλαμβάνονται από το πρωτόκολλο χειρόγραφες ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αιτήσεις. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η βεβαίωση αποστέλλεται και πάλι ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση που κάποιος έχει οφειλή, μπορεί να κάνει την εξόφληση και πάλι ηλεκτρονικά μέσα από την ίδια πλατφόρμα και το υποσύστημα των ηλεκτρονικών πληρωμών.

Με την εν λόγω ηλεκτρονική διαδικασία αποφεύγονται οι ουρές στο αρμόδιο γραφείο και εξυπηρετούνται γρηγορότερα οι πολίτες. Όπως επισήμανε ο κ. Βάββας, ο χρόνος διεκπεραίωσης των αιτημάτων εκτιμάται ότι θα μειωθεί τουλάχιστον κατά 30%.

Ο κ. Βάββας ευχαρίστησε για τη συνεργασία και το συντονισμό τον Δήμαρχο, τις υπηρεσίες του Δήμου, τον ειδικό συνεργάτη Βαγγέλη Καρβούνη, το Δ.Σ. των συμβολαιογράφων του νομού και την εταιρεία πληροφοριακών συστημάτων OTS για την υλοποίηση της πλατφόρμας. «Στόχος είναι, μέχρι το 2030, το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται στον πολίτη να είναι ψηφιακές και έξυπνες».

Αναλυτικότερα, η υποβολή αφορά αιτήματα σχετικά με τις ακόλουθες υπηρεσίες :

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

1. Αίτηση Υποβολής Αντιρρήσεων για παράβαση Κ.Ο.Κ

2. Αίτηση ακύρωσης έκθεσης ελέγχου κατάληψης κοινόχρηστου χώρου

3.Αίτηση ακύρωσης έκθεσης βεβαίωσης παράβασης

4. Προσωποποιημένο αίτημα προς Δημοτική Αστυνομία

5. Χορήγηση Βεβαίωσης Αποκομιδής Εγκαταλελειμμένου Οχήματος

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

6. Αίτημα καθαρισμού οικοπέδου

7. Θεώρηση αδείας για ΔΕΗ-ΔΕΥΑΙ

8. Χορήγηση πιστοποιητικού δήλωσης ιδιοκτησίας

9. Χορήγηση αντιγράφων οικοδομικής άδειας

10. Χορήγηση βεβαίωσης χρήσης σε ιδιοκτησία

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

11. Αίτηση για Βεβαίωση μη οφειλής εισφοράς σε Χρήμα

12. Αίτηση για μείωση Δημοτικών Τελών Οικογενειών Μακροχρόνια Ανέργων

13. Αίτηση για μείωση Δημοτικών Τελών Τριτέκνων

14. Αίτηση για Βεβαίωση τ.μ. ηλεκτροδότησης ακινήτου

15. Αίτηση για μείωση Δημοτικών Τελών ΑΜΕΑ

16. Αίτηση για μείωση Δημοτικών Τελών Πολυτέκνων

17. Αίτηση για μείωση Δημοτικών Τελών (Κοινωνικό Τιμολόγιο) Νέων Επιτηδευματιών

18. Αίτηση για μείωση Δημοτικών Τελών Μονογονεικών Οικογενειών

19. Αίτηση για μείωση Δημοτικών Τελών Απόρων

20. Έκδοση Δημοτικής Ενημερότητας

21. Έκδοση Βεβαίωσης Μη Οφειλής ΤΑΠ ηλεκτροδοτούμενο ακινήτου

22. Έκδοση Βεβαίωσης Μη Οφειλής ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου

23. Νέα ηλεκτροδότηση ακινήτου λόγω νέας Διαμερισμάτωσης Διαχωρισμός – Συνένωση

24. Νέα ηλεκτροδότηση ακινήτου – Ημιτελές ακίνητο που αποπερατώθηκε

25. Νέα ηλεκτροδότηση ακινήτου νεοαναγειρόμενο ακίνητο – Εργοταξιακή Παροχή

26. Νέα ηλεκτροδότηση ακινήτου – Aυθαίρετου που νομιμοποιήθηκε

27. Νέα ηλεκτροδότηση ακινήτου – Μη στεγασμένου χώρου

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ

28. Αίτηση για Αλλαγή Εκλογικού Διαμερίσματος

29. Αίτηση για μεταφορά ανήλικων τέκνων λόγω επιμέλειας στον ίδιο Δήμο

30. Αίτηση για Δήλωση Πολιτογράφησης

31. Μεταδημότευση λόγω διετούς κατοικίας

32. Μεταδημότευση λόγω λύσεως γάμου και απόκτηση της προ του γάμου δημοτικότητας

33. Μεταδημότευση λόγω Αρχικής Δημοτικότητας

34. Μεταδημότευση λόγω Γάμου (Όταν ο ένας σύζυγος είναι δημότης του Δήμου Ιωαννιτών)

35. Μεταδημότευση λόγω Αλλαγής Επιμέλειας Ανήλικων Τέκνων

36. Πιστοποιητικό Γέννησης

37. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

38. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογική Χρήση

39. Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών

40. Χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

41. Αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

42. Αίτηση για καταχώρηση ανελκυστήρων

43. Προσωποποιημένο αίτημα προς Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου

44. Χορήγηση Ειδικού Ετήσιου Σήματος Μόνιμων Κατοίκων ‘Κάστρου’

45. Χορήγηση Βεβαίωσης Υψομέτρου Ιδιοκτησίας

46. Χορήγηση Βεβαίωσης Αρίθμησης Ακινήτου για το Πρόγραμμα ‘Εξοικονομώ Κατ’οίκον’.

47. Χορήγηση βεβαίωσης αρίθμησης ακινήτου

48. Χορήγηση Άδειας Διέλευσης σε Πεζόδρομο

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

49. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

50. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

51. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης

52. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Εκθέσεων

53. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Διαζυγίου

54. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Βάπτισης

55. Αντίγραφο Ληξιαρχιακής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης

56. Διαδικασία Έκδοσης Άδειας Πολιτικού Γάμου

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

57. Έκδοση Βεβαίωσης Μη Οφειλής ΤΑΠ για μεταβίβαση ακινήτου (χρήση μόνο από Συμβολαιογράφους)

Είσοδος στην πλατφόρμα: https://ioannina-entrance.open1.eu/client/4/welcome/

Open1|Booking για ηλεκτρονικά ραντεβού

Τον προγραμματισμό των ραντεβού τους ηλεκτρονικά θα πραγματοποιούν, από ‘δω και στο εξής, οι πολίτες, στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών.

Τα πρώτα ραντεβού, για τον μήνα Ιούλιο, κλείνονται τις ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή. Το Τμήμα για τις συγκεκριμένες ημέρες θα δέχεται ΜΟΝΟΝ πολίτες που έχουν κλείσει ηλεκτρονικά το ραντεβού τους και με την υποχρέωση να έχουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας, δεν υπάρχει η υποχρέωση κλεισίματος ηλεκτρονικού ραντεβού.

Είσοδος στην πλατφόρμα: https://booking.open1.eu/e-ioannina

Οδηγίες: https://smart.ioannina.gr/

Share