Η Δ.ΕΠ.ΙΣ. στηρίζει τη δημιουργία Συλλόγου Μονογονεϊκών Οικογενειών Ηρακλείου

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ.) του Δήμου Ηρακλείου, με απόφασή της, στηρίζει την ίδρυση Συλλόγου Μονογονεϊκών Οικογενειών στο Ηράκλειο και απευθύνει πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους γονείς για την υποβολή αιτήσεων στον υπό ίδρυση σύλλογο. Στόχος του συλλόγου είναι η υποστήριξη και προστασία των μονογονεϊκών οικογενειών και η διαχείριση ποικίλλων θεμάτων, που άπτονται της οικογενειακής τους κατάστασης.

Όσοι μονογονείς -άνδρες και γυναίκες- ενδιαφέρονται να συμβάλλουν στην ίδρυση Συλλόγου Μονογονεϊκών Οικογενειών Ηρακλείου, μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ως και την Παρασκευή 17/07/2020, αποστέλλοντας την ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣμέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: depisheraklion@gmail.com ή με FAX στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στο 2810 243361.

Για περισσότερες πληροφορίες, στο τηλέφωνο 2810 243360.

Share