«ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» | Ξεκινά η έγκριση των αιτήσεων

Εντός της εβδομάδος ξεκινά η διαδικασία έγκρισης των αιτήσεων της δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ». Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, ώστε να μπορούν να περάσουν στο επόμενο βήμα, αυτό της υποβολής του αιτήματος καταβολής της ενίσχυσης, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η αγορά ή η μίσθωση του οχήματος, που έχουν επιλέξει.

Επιπλέον, θα υπάρξει άμεσα πρόβλεψη για την ενίσχυση του διαθέσιμου ποσού, που αφορά στα ηλεκτρικά ποδήλατα, δεδομένου του μεγάλου όγκου των αιτήσεων και του ενδιαφέροντος που καταγράφεται.

Ισχυρό είναι και το ενδιαφέρον για τη δράση, που αναμένεται να ενταθεί το επόμενο διάστημα και ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά στους εταιρικούς στόλους, για τους οποίους έχουν θεσπιστεί ισχυρά φορολογικά κίνητρα και μέσω του Νόμου 4710/2020 για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν από κίνητρα τόσο για την αγορά όσο και για τη μίσθωση, όπως:

  • Έκπτωση δαπάνης για αγορά ηλεκτρικού οχήματος: Η δαπάνη αγοράς ηλεκτρικού οχήματος με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως 40.000€ προσαυξάνεται κατά 50% και κατά 75%, εφόσον η επιχείρηση εδρεύει σε νησί.
  • Το κόστος φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος για τις εταιρικές μετακινήσεις λογίζεται ως έξοδο και βελτιώνει το φορολογικό αποτέλεσμα της εταιρείας.
  • Η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km, με ΛΤΠΦ έως 40.000 ευρώ, δεν θα φορολογείται
  • Οι συντελεστές απόσβεσης παγίων και διαμορφώνονται στο 50% για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα και στο 25% για υβριδικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης και ρύπων έως 50 g CO2/Km.

Αναλυτικά, στον παρακάτω σύνδεσμο: ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ: Ξεκινά εντός της εβδομάδας η διαδικασία έγκρισης των αιτήσεων- Απορρόφηση 3,3 εκατ. ευρώ σε 8 ημέρες.

Πηγή: http://www.ypeka.gr/el-gr/

 

Share