Κοινωνικό τιμολόγιο για τις υπηρεσίες ύδρευσης από τον Δήμο Ηρακλείου

Ξεκινά, στον Δήμο Ηρακλείου, η εφαρμογή του μέτρου του Ειδικού Τιμολογίου παροχής Υπηρεσιών Ύδρευσης, μετά την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 164/2020. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, όπου έχει αναρτηθεί η αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά: https://www.heraklion.gr/files/items/6/60683/aitisi_-_ypeythyni_dilosi_gia_koinoniko_timologio_deyai.pdf.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-Α.Π.Η. της περιοχής τους και στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης, στο τηλέφωνο 2813 409112.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Share