Μετάθεση προθεσμιών διαβίβασης δεδομένων στο myData

Μετάθεση προθεσμιών διαβίβασης δεδομένων στο myData
Με κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργου Πιτσιλή, δόθηκε παράταση στις προσθεσμίες διαβίβασης δεδομένων στο myData.

Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, σχετικά με τη διαβίβαση των δεδομένων τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, οι παρακάτω καταληκτικές ημερομηνίες μετατίθενται ως εξής:

Για το 2021
 • Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: έως 02.05.2023

Για το 2022
 • Έσοδα τιμολόγησης, έξοδα αυτοτιμολόγησης και τίτλοι κτήσης: έως 31.03.2023
 • Έσοδα λιανικής ΦΗΜ μέσω ERP ή Ειδικής Φόρμας Καταχώρισης: έως 31.10.2023
 • Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης: έως 31.10.2023
 • Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: έως 30.11.2023
 • Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων: έως 31.12.2023

Για το 2023
 • Έσοδα τιμολόγησης, έξοδα αυτοτιμολόγησης και τίτλοι κτήσης: έως 28.02.2024
 • Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης: έως 31.03.2024
 • Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: έως 30.04.2024
 • Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων: έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας
  εισοδήματος

Πηγή: aade.gr

Share