Νέα τμήματα ενηλίκων από το Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Λήμνου

Νέα τμήματα ενηλίκων από το Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Λήμνου
Συνεχίζει τη λειτουργία του το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Λήμνου, με δυνατότητα δημιουργίας νέων τμημάτων ενηλίκων.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Λήμνου θα υλοποιηθούν τμήματα, σύμφωνα με το περιεχόμενο του πίνακα που ακολουθεί:

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1.Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων25x
2.Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων25x
3.Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κ.λπ.)25x
4.Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο25xx

Να σημειωθεί ότι η δημιουργία ή μη των τμημάτων στα παραπάνω προγράμματα, εξαρτάται, σε κάθε περίπτωση, από την τελική διαθεσιμότητα των εκπαιδευτών την αντίστοιχη χρονική περίοδο που προγραμματίζεται η υλοποίησή τους, τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής που έχουν υποβληθεί, τις συνθήκες-οδηγίες του υγειονομικού πρωτοκόλλου για τον Covid-19 όπως ισχύουν κάθε φορά, και λοιπούς παράγοντες.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής ΑΙΤΗΣΗΣ, με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Πληροφορίες

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λήμνου

Τηλ.: 22540 29110

Ταχυδρ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας 65, Μύρινα Λήμνου

E – mail: kentrokoinotitas.dlimnou@gmail.com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Share