Νέος κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο από 01/01/2022

Νέος κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον Οικονομολόγο – Λογιστή, κ. Ανδρέα Πετρίδη, στο Governet.gr

Με την υπ’ αριθμό 107675/2021 Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 6263/27.12.2021), από την 01/01/2022 καθορίζονται ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους, ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά 2% και ορίζεται στα εξακόσια εξήντα τρία ευρώ (663,00 €),

β) Για τους εργατοτεχνίτες, το κατώτατο ημερομίσθιο αυξάνεται κατά 2% και ορίζεται στα είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (29,62 €).

Πίνακες Κατώτατων Αποδοχών

Με βάση τα παραπάνω, οι πίνακες των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων διαμορφώνονται ως εξής:


Υποχρεώσεις επιχειρήσεων – εργοδοτών

Σε όλες τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που οι αποδοχές των εργαζομένων είναι διαμορφωμένες με βάση τον κατώτατο μισθό, θα πρέπει:

  • Το αργότερο, έως την 15η/01/2022 (εντός δεκαπέντε ημερών), να υποβάλουν στο Π.Σ. Εργάνη το έντυπο Ε4 – Πίνακας προσωπικού/τροποποιητικός αποδοχών, συμπληρωμένο με τον νέο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο.
  • Να συντάξουν και να παραδώσουν στον εργαζόμενο, το αργότερο έως την 31η/01/2022 (έναν μήνα από την μεταβολή των αποδοχών) γνωστοποίηση ατομικών όρων της σύμβασης εργασίας με βάση το Π.Δ.156/1994, με την οποία θα γνωστοποιούνται στους εργαζόμενους οι νέες αποδοχές τους, όπως διαμορφώνονται με την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Η γνωστοποίηση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική γνωστοποίηση υπάρχει γενική αναφορά για τις αποδοχές, που δικαιούται ο εργαζόμενος, με βάση τη σύμβαση απασχόλησής του και όχι αναγραφή του μισθού (για παράδειγμα, εάν αναφέρει: «ο εργαζόμενος απασχολείται με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και ως προς τις αποδοχές του εφαρμόζονται οι διατάξεις της σύμβασης»).

Share