Νέος κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο από 01/01/2022

Νέος κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον Οικονομολόγο – Λογιστή, κ. Ανδρέα Πετρίδη, στο Governet.gr

Με την υπ’ αριθμό 107675/2021 Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 6263/27.12.2021), από την 01/01/2022 καθορίζονται ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους, ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά 2% και ορίζεται στα εξακόσια εξήντα τρία ευρώ (663,00 €),

β) Για τους εργατοτεχνίτες, το κατώτατο ημερομίσθιο αυξάνεται κατά 2% και ορίζεται στα είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (29,62 €).

Πίνακες Κατώτατων Αποδοχών

Με βάση τα παραπάνω, οι πίνακες των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων διαμορφώνονται ως εξής:


Υποχρεώσεις επιχειρήσεων – εργοδοτών

Σε όλες τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που οι αποδοχές των εργαζομένων είναι διαμορφωμένες με βάση τον κατώτατο μισθό, θα πρέπει:

  • Το αργότερο, έως την 15η/01/2022 (εντός δεκαπέντε ημερών), να υποβάλουν στο Π.Σ. Εργάνη το έντυπο Ε4 – Πίνακας προσωπικού/τροποποιητικός αποδοχών, συμπληρωμένο με τον νέο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο.
  • Να συντάξουν και να παραδώσουν στον εργαζόμενο, το αργότερο έως την 31η/01/2022 (έναν μήνα από την μεταβολή των αποδοχών) γνωστοποίηση ατομικών όρων της σύμβασης εργασίας με βάση το Π.Δ.156/1994, με την οποία θα γνωστοποιούνται στους εργαζόμενους οι νέες αποδοχές τους, όπως διαμορφώνονται με την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Η γνωστοποίηση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική γνωστοποίηση υπάρχει γενική αναφορά για τις αποδοχές, που δικαιούται ο εργαζόμενος, με βάση τη σύμβαση απασχόλησής του και όχι αναγραφή του μισθού (για παράδειγμα, εάν αναφέρει: «ο εργαζόμενος απασχολείται με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και ως προς τις αποδοχές του εφαρμόζονται οι διατάξεις της σύμβασης»).

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email