Οργάνωση και λειτουργία Τ.Α. | Τα Νομικά Πρόσωπα των νέων Δήμων του ν. 4600/2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 154 έως 158, του ν.4600/2019 (Α΄43), προβλέφθηκε η διάσπαση των:

 • Δήμος Κέρκυρας
 • Δήμος Κεφαλονιάς
 • Δήμος Σερβίων – Βελβεντού
 • Δήμος Λέσβου
 • Δήμος Σάμου

και η σύσταση των:

 • Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, Δήμος Νότιας Κέρκυρας
 • Δήμος Αργοστολίου, Δήμος Ληξουρίου, Δήμος Σάμης
 • Δήμος Σερβίων, Δήμος Βελβεντού
 • Δήμος Μυτιλήνης, Δήμος Δυτικής Λέσβου
 • Δήμος Ανατολικής Σάμου, Δήμος Δυτικής Σάμου

και ρυθμίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα θέματα των Νομικών Προσώπων των κατηργημένων δήμων, με σκοπό τη διατήρησή τους και τη συνέχιση της λειτουργίας τους.

Με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ανωτέρω νόμου, σκοπείται η αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν στα Νομικά Πρόσωπα των κατηργημένων δήμων και τη λειτουργία τους μετά την 1-9-2019. Η επιλογή του Νομοθέτη για την αυτοδίκαιη μετατροπή των ΝΠ των καταργούμενων δήμων, σε διαδημοτικά νομικά πρόσωπα και συνδέσμους, προκρίθηκε για να επιτευχθεί κατά τη λειτουργία των νέων δήμων η άμεση, συνεχής, αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία των εν λόγω Νομικών Προσώπων και η παροχή των ίδιων υπηρεσιών προς όλους τους δημότες και τους
κατοίκους.

Συγκεκριμένα:

 1. Μετατροπή των Ν.Π.Δ.Δ. των καταργούμενων δήμων σε Συνδέσμους (άρ.156, ν.4600/19, παρ.2, 4)
 2. ΔΕΥΑ και δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις με διαδημοτικό χαρακτήρα (αρ.156, ν.4600/19, παρ.1, 3, 4)
 3. Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία με διαδημοτικό χαρακτήρα (άρ.156, παρ.1, 4)
 4. Σχολικές Επιτροπές (άρ.156, παρ.5)
 5. Αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σύστησαν ή όπου συμμετέχουν οι καταργούμενοι δήμοι (άρ.156, παρ.6)
 6. Ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. (άρ.156, παρ.7)

Αναλυτικά, η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.

Πηγή: https://www.ypes.gr/

Share