20 Νοεμβρίου, 2019
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 154 έως 158, του ν.4600/2019 (Α΄43), προβλέφθηκε η διάσπαση των: Δήμος…
Αθήνα, 5/11/2019Αρ. Πρωτ. οικ. 2/77507/ΔΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ…