Παρατάσεις προθεσμιών για την καταβολή οφειλών με δικαίωμα έκπτωσης 25%, καθώς και οφειλών Μαρτίου, πολιτών 70 ετών και άνω ή με βαριά αναπηρία

Με αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομικών, κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, οι οποίες  εκδόθηκαν κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργου Πιτσιλή, και με σκοπό να δοθεί στους πολίτες και στις επιχειρήσεις ικανός χρόνος για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους με ασφάλεια, παρατείνονται οι κάτωθι προθεσμίες:

  • Παρατείνεται, έως τις 21/04/2020, η προθεσμία καταβολής με δικαίωμα έκπτωσης 25% των βεβαιωμένων, στη Φορολογική Διοίκηση, οφειλών των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, οι οποίες έληγαν την 30/03/2020 και την 31/03/2020, των εκμισθωτών των ακινήτων τους, καθώς και των φυσικών προσώπων που εργάζονται σε αυτές τις επιχειρήσεις.
  • Παρατείνεται, έως τις 24/04/2020, η προθεσμία καταβολής βεβαιωμένων, στη Φορολογική Διοίκηση, οφειλών, οι οποίες έληγαν την 31/03/2020, των φυσικών προσώπων που συμπληρώνουν μέχρι την 31/12/2020 το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριά αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω.

Πηγή: https://www.minfin.gr/web/guest/grapheio-typou

Share