Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | «Πράσινα Σημεία» σε τέσσερις Δήμους της Θεσσαλονίκης

«Πράσινα Σημεία» σε τέσσερις Δήμους της Θεσσαλονίκης θα δημιουργήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε τις σχετικές αποφάσεις χρηματοδότησης.

  • Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης:

Το «Πράσινο Σημείο» χωροθετείται σε δημοτικό οικόπεδο έκτασης τεσσάρων στρεμμάτων, εκτός σχεδίου πόλης, στη Μικράς Ασίας 12, στη Μενεμένη. Θα διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την παραλαβή και προσωρινή αποθήκευση μεγάλου αριθμού διαφορετικών ροών ανακυκλώσιμων αποβλήτων όπως ελαίων, μικροεπισκευών και συντηρήσεων οικιών, χαρτιού, πλαστικού, γυαλιού, μετάλλων, ξύλου, ογκωδών, ελαστικών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού κλπ. Επίσης, προβλέπονται «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας», με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των δημοτών. Στόχος είναι η διαχείριση 1.375 τόνων απορριμμάτων ετησίως.

  • Δήμος Βόλβης:

Το κεντρικό «Πράσινο Σημείο» χωροθετείται στα Βρασνά. Θα βρίσκεται στο κέντρο του παραλιακού μετώπου και θα εξυπηρετεί, σε πρώτη φάση, τις ανάγκες του συνόλου του Δήμου. Ο χώρος βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή, είναι έκτασης 1.000 τ.μ. και έχει εύκολη πρόσβαση από αγροτικές οδούς. Η ανάπτυξη του «Πράσινου Σημείου» σε αυτό το χώρο μπορεί να ενταχθεί αρμονικά με το ευρύτερο περιβάλλον, με τη διαμόρφωση των εγκαταστάσεων με υλικά προσφιλή με το περιβάλλον, την αισθητική των κτιρίων, την περίφραξη και την φύλαξη του χώρου, την ανάπτυξη υψηλής φύτευσης περιμετρικά της όλης εγκατάστασης. Πρόκειται για οριοθετημένο και διαμορφωμένο χώρο με κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, οργανωμένο από τον Δήμο, ώστε οι δημότες να αποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεγέντα, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (όπως ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση. Στόχος είναι η διαχείριση 619 τόνων απορριμμάτων ετησίως.

  • Δήμος Θερμαϊκού:

Το «Πράσινο Σημείο» του Δήμου Θερμαϊκού χωροθετείται στο 6450 κληροτεμάχιο αγροκτήματος Επανομής, το οποίο αποτελεί δημοτική έκταση σύμφωνα με τα κτηματολογικά στοιχεία του αγροκτήματος Επανομής και είναι ελεύθερο βαρών, δικαστικών εκκρεμοτήτων και νομικών απαιτήσεων. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θερμαϊκού το 2016, στο σημείο θα γίνεται ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, προσωρινή αποθήκευση ογκωδών, κλαδεμάτων, παλαιού ρουχισμού και ηλεκτρικών – ηλεκτρικών συσκευών. Στόχος είναι η διαχείριση 1.326 τόνων απορριμμάτων ετησίως.

  • Δήμος Χαλκηδόνας:

Το «Πράσινο Σημείο» του Δήμου Χαλκηδόνας χωροθετείται στο 6957 κληροτεμάχιο αγροκτήματος Κουφαλίων, το οποίο αποτελεί δημοτική έκταση σύμφωνα με τα κτηματολογικά στοιχεία του αγροκτήματος Κουφαλίων και είναι ελεύθερο βαρών, δικαστικών εκκρεμοτήτων και νομικών απαιτήσεων. Βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και εντός της ΒΙΠΑ Κουφαλίων. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκηδόνας, το 2016 στο σημείο θα γίνεται ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, προσωρινή αποθήκευση ογκωδών, κλαδεμάτων, παλαιού ρουχισμού και ηλεκτρικών – ηλεκτρικών συσκευών. Στόχος είναι η διαχείριση 884 τόνων απορριμμάτων ετησίως.

Πηγή: http://www.pkm.gov.gr/

Share