Προθεσμία για την ανάρτηση των Ψηφιακών Οργανογραμμάτων των ΟΤΑ

Προθεσμία για την ανάρτηση των Ψηφιακών Οργανογραμμάτων

Με Εγκύκλιό του, η οποία απευθύνεται στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, το Υπουργείο Εσωτερικών υπενθυμίζει την υποχρέωση των φορέων για την ανάρτηση των Ψηφιακών τους Οργανογραμμάτων.

Παρότι η πλειοψηφία των φορέων έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία ανάρτησης της βασικής δομής του οργανογράμματος (δομές και θέσεις), δεν έχει προβεί στον καθορισμό της κατάστασης των θέσεων -ενέργεια, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας.

Ως προθεσμία αποπεράτωσης της διαδικασίας τόσο των ψηφιακών οργανογραμμάτων όσο και του ορισμού της κατάστασης των θέσεων προσωπικού δίνεται η 5η Μαρτίου 2021.

Η μη ολοκλήρωση της ένταξης των φορέων στην εφαρμογή του Ψηφιακού Οργανογράμματος δεν θα επιτρέπει τη συμμετοχή τους στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, ούτε και την έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος για πρόσληψη τακτικού προσωπικού.

Αναλυτικά, η Εγκύκλιος με τις οδηγίες: «Ανάρτηση του Ψηφιακού Οργανογράμματος από τους φορείς και ορισμός της κατάστασης των θέσεών τους».

Share