Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Δήμου Θεσσαλονίκης

Έναρξη αιτήσεων για το πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας του Δήμου Θεσσαλονίκης
Δωρεάν Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των σχολείων του Δήμου Θεσσαλονίκης, από το Τμήμα Προγραμμάτων & Διά Βίου Μάθησης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη μαθητών σε μαθήματα όλων των τάξεων Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου, καθώς και Ξένων Γλωσσών. Το πρόγραμμα στηρίζεται κυρίως στην προσφορά εθελοντικής εργασίας από προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες της πόλης, καθώς και εκπαιδευτικούς εν ενεργεία ή σε συνταξιοδότηση και από πολίτες, που επιθυμούν να εργαστούν εθελοντικά στη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι μαθητές, γονείς και κηδεμόνες, ξεκινάει η ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών στην πλατφόρμα: https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/reenforcement/student/.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2313 318.663 & 2313 318.666 (ώρες 07:00 – 15:00).

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Ενισχυτική διδασκαλία 2021-2022 (thessaloniki.gr) και οι αιτήσεις για τη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Ενισχυτική διδασκαλία 2021-2022 (thessaloniki.gr).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2313 318.666 (ώρες 07:00 – 15:00) και 2310 274.696  (ώρες 16.00 – 21.00).

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email