«Επανένταξη»: Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης αντιμετωπίζει το ζήτημα των αστέγων

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης αντιμετωπίζει το ζήτημα των αστέγων
Ο Δήμος Ηρακλείου, με ιδιαίτερη ευαισθησία και διακριτικότητα, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση του δύσκολου ζητήματος των αστέγων, αξιοποιώντας ιδίους πόρους και μέσα αλλά και ευκαιρίες χρηματοδοτήσεων από εθνικούς ή και ευρωπαϊκούς πόρους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Ηρακλείου ως Δικαιούχος Φορέας, σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ηρακλείου (ΔΗΚΕΗ), από το 2018 υλοποιεί το σχέδιο «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ», ως μέρος του προγράμματος «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ».

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η μείωση του φαινομένου της έλλειψης στέγης στον Δήμο Ηρακλείου, μέσα από τη δημιουργία πλέγματος υποστηρικτικών ενεργειών υπέρ των αστέγων και την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης.

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα υποστηρίζει εξήντα (60) αστέγους που αντιστοιχούν σε τριάντα τέσσερα (34) νοικοκυριά -είκοσι τρία (23) μεμονωμένα άτομα και οκτώ (8) οικογένειες με είκοσι έξι (26) ανήλικα τέκνα- και τα οποία ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες:

  • Φιλοξενούμενοι στο Κέντρο Αστέγων του Δήμου Ηρακλείου,
  • Διαβιούντες στον δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα (τροχόσπιτα, αυτοκίνητα, αυτοσχέδιες κατασκευές, παραπήγματα, παράγκες, Containers, ακατάλληλα για κατοίκηση κτήρια με βάση την κείμενη νομοθεσία),
  • Φιλοξενούμενοι στον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Ηρακλείου.

Από το πρόγραμμα παρέχονται, σε κάθε νοικοκυριό, οι κάτωθι υπηρεσίες:

  • Στέγαση (κάλυψη ενοικίου) για 18 μήνες.
  • Κάλυψη μέρους των δαπανών οικοσκευής και δαπανών κοινής ωφελείας.     `
  • Κάλυψη δαπανών εργασιακής ένταξης για 12 μήνες (μισθός, εργοδοτικές εισφορές, ασφαλιστικές εισφορές ή/και υποστήριξη στη σύσταση κοινωνικής επιχείρησης).
  • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη – Συμβουλευτική – Ενημέρωση – Πληροφόρηση.
  • Διασύνδεση με αρμόδιες υπηρεσίες.
  • Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας.

Το πρόγραμμα ενεργοποιήθηκε το 2018 με την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Εργασίας, το ΕΙΕΑΔ, τον Δήμο Ηρακλείου και τη ΔΗΚΕΗ και λήγει τον Φεβρουάριο του 2022. O Δήμος έχει υποβάλει αίτηση προκειμένου να ανανεωθεί για ακόμα δύο χρόνια.   

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Share