Πρόγραμμα «Στέγαση και εργασία για άστεγους» από τον Δήμο Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα «Στέγαση και εργασία για άστεγους» από τον Δήμο Θεσσαλονίκης
Κάλεσμα προς τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων κατοικίας, από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, για τη συνεργασία τους ως προς την υλοποίηση του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για άστεγους».

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων και την PRAKSIS – Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας, υλοποιεί το Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους άστεγους», το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την απόφαση ένταξης 23859/ 11-3-2022.

Το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους άστεγους» απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες έλλειψης στέγης. Το σχέδιο θα υποστηρίξει σαράντα εγκεκριμένα νοικοκυριά και απευθύνεται τόσο σε μεμονωμένα άτομα όσο και σε οικογένειες, και βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης, στην αναζήτηση, δηλαδή, κατοικιών προς μίσθωση.

Στόχος του προγράμματος

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η συμβολή στην εξάλειψη του φαινομένου της έλλειψης στέγης. Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος προσδιορίζονται ως εξής:

α. Η άμεση μετάβαση άστεγων σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης, μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας.
β. Η κινητοποίηση για επανένταξη άστεγων στον κοινωνικό ιστό, μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και εργασιακής επανένταξης.
γ. Από το σύνολο των ενήλικων ωφελούμενων, ικανών για εργασία, η ένταξη ποσοστού 20% σε επιδοτούμενη από το πρόγραμμα εργασία και 10% σε επιδότηση για απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων.
δ. Η περαιτέρω ανάπτυξη συνέργειας μεταξύ υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης.

Διάρκεια προγράμματος

Το Σχέδιο Δράσης με τίτλο «Κοινή δράση για τη Στέγαση και Εργασία των άστεγων στον Δήμο Θεσσαλονίκης» θα έχει διάρκεια εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, οι οποίοι θα υπολογίζονται από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου.

Επιπλέον, οι ωφελούμενοι του προγράμματος επιδοτούνται ως προς το επίδομα στέγασης του ΟΠΕΚΑ: 

  • Για τον τρίτο χρόνο της μίσθωσης με το 75% του συμφωνηθέντος μισθώματος.
  • Για τον τέταρτο χρόνο με το ισχύον ύψος επιδότησης ενοικίου, χωρίς την ισχύ εισοδηματικών – περιουσιακών κριτήριων.

Στοιχεία επικοινωνίας

Έφη Μανιατάκου: Διοικητικά/Οικονομικά, Υπεύθυνη Προγράμματος
Τηλ.: 231 055 6145, 231 055 0223
Ηλ/νική Διεύθυνση: e.maniatakou@praksis.gr
Νανά Μιχαλοπούλου: Υπεύθυνη Υλοποίησης Προγράμματος
Τηλ.: 231 053 4652
Ηλ/νική Διεύθυνση: nana.michalopoulou@arsis.gr

Share