Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα και δράσεις Πολιτισμού 2021 του Δήμου Ηρακλείου

έργα και δράσεις Πολιτισμού 2021 του Δήμου Ηρακλείου

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτημάτων για τις πολιτιστικές δράσεις, οι οποίες προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν εντός του 2021. Στο ίδιο πλαίσιο, φέτος επαναφέρει τη δυνατότητα υποβολής αιτημάτων πολιτιστικών δράσεων για παραγωγές που εναρμονίζονται με τις θεματικές δράσεις της, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα παραγωγής φυσικών, αλλά και ψηφιακών προϊόντων πολιτισμού, στο πλαίσιο της στήριξης και ανάδειξης πολιτιστικών αγαθών, φυσικών και ψηφιακών έργων.

Φέτος, για πρώτη φορά, μέσα από την παρούσα πρόσκληση, που πραγματοποιείται στην αρχή του έτους 2021, δίνεται η δυνατότητα αφενός της επίσπευσης των διαδικασιών και αφετέρου εξασφαλίζεται στους φορείς περισσότερος, κατά το δυνατόν, χρόνος προετοιμασίας των προτάσεών τους.

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, υπό τις συνθήκες της πανδημίας κατά το έτος 2021, προχωράει στις παρακάτω προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Δικαίωμα υποβολής έχουν οι καλλιτεχνικοί φορείς, οι οποίοι διαθέτουν επαγγελματικά φορολογικά στοιχεία. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά στις 3 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 31 Μαρτίου 2021. Η υποβολή αιτήματος γίνεται ηλεκτρονικά στις αντίστοιχες διευθύνσεις, όπου έχουν αναρτηθεί οι σχετικές προσκλήσεις, οι όροι και οι προϋποθέσεις αναλυτικά, καθώς και οι ηλεκτρονικές φόρμες υποβολής αντίστοιχα.

Περισσότερα στο: https://www.heraklion.gr/culture/cultural-events/prosklhsh-politismou-03032021.html

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email