Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα νέα τμήματα του Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Καστοριάς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα νέα τμήματα του Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Καστοριάς
Νέα, διά ζώσης τμήματα ενηλίκων στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Καστοριάς.

Ο Δήμος Καστοριάς ανακοινώνει τη δημιουργία νέων, διά ζώσης τμημάτων μάθησης ενηλίκων. Στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης αναμένεται να υλοποιηθούν τα παρακάτω προγράμματα:

Α/ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1.Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων25
2.Κοπτική – ραπτική50
3.Νέες τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία 25
4.Αγροτική επιχειρηματικότητα25
5.Τοπική κοινότητα μάθησης: Λέσχη θεάτρου50
6.Αγγλικά Ι50
7.Ιταλικά Ι50

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης, με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερoμένου.

Πληροφορίες

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, απευθυνθείτε στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης:

Τηλ.: 24670 28195-21026

Ταχ. Δ/νση: Παλαιολόγου 1

Email: bibliothiki@kastoria.gov.gr, vogatsiotis@kastoria.gov.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Τα έντυπα των αιτήσεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς.

Share