Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Λήμνου

τμήματα μάθησης Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Λήμνου

Ο Δήμος Λήμνου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Λήμνου, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Λήμνου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων 25x
Αγγλικά για τον Τουρισμό (Α2)25x
Σύνδεση σχολείου – οικογένειας50x
Υγεία και εναλλακτικές θεραπείες25x
Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ)25x
Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής25x

Τα προσφερόμενα προγράμματα θα υλοποιηθούν μέσω εξ αποστάσεως παρακολούθησης, ενώ μπορούν να τα παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης, με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης: 

Τηλ.: 22540 29110 / Ταχ. Διεύθυνση: kentrokoinotitas.dlimnou@gmail.com             

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Share