Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Θάσου

Συμμετοχή στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Θάσου

Ο Δήμος Θάσου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Θάσου, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Θάσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)25xx
Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς25xx
Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.)25xx
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Γενικό πλαίσιο10xx
Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας15xx

Σε περιπτώσεις αναστολής της διά ζώσης εκπαίδευσης, λόγω περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, τα τμήματα μάθησης θα υλοποιούνται μόνο μέσω τηλεκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση).

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης, με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Περίοδος αιτήσεων από Δευτέρα, 24/05/2021 έως και Παρασκευή, 04/06/2021.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης: 

Τηλ.: 25933 50132 / 25933 50100

Ταχ. Διεύθυνση: Θάσος Θάσου Τ.Κ 64004

Email: kkdthassou@hotmail.com  

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email