Συμμετοχή στα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Κοζάνης

Συμμετοχή στα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Κοζάνης
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Κοζάνης.

Εκπαιδευτικά προγράμματα δύνανται να υλοποιηθούν στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Κοζάνης, τόσο με τη μέθοδο της διά ζώσης όσο και της εξ αποστάσεως παρακολούθησης (σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν διαθέσιμοι/ες εκπαιδευτές/τριες στο τοπικό μητρώο).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κοζάνης μπορούν να δημιουργηθούν τα κάτωθι τμήματα:

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1.Αγωγή υγείας – Πρώτες βοήθειες25
2.Αθλητισμός και διατροφή25
3.Προληπτική ιατρική στην Τρίτη ηλικία25
4.Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων25
5.Νέες τεχνολογίες στην Τρίτη ηλικία25
6.Σύγχρονη οικογένεια50
7.Σύνδεση σχολείου-οικογένειας50
8.Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κ.λπ.)25
9.Κοπτική ραπτική50
10.Κατασκευή τοπικής φορεσιάς50
11.Καινοτομία – επιχειρηματικότητα – διοίκηση επιχειρήσεων25
12.Βασικά Αγγλικά Α1 (αρχαρίων)50
13.Βασικά Αγγλικά Α2 (προχωρημένων)50
14.Αγγλικά για τον χώρο εργασίας (Α2-Β1) (προχωρημένων)25
15.Βασικά Γερμανικά Α1 (αρχαρίων)50
16.Βασικά Γερμανικά Α2 (προχωρημένων)50
17.Βασικά Ιταλικά Α1 (αρχαρίων)50
18.Βασικά Ιταλικά Α2 (προχωρημένων)50
19.Βασικά Ισπανικά Α1 (αρχαρίων)50
20.Βασικά Ισπανικά Α2 (προχωρημένων)50
21.Βασικά Γαλλικά Α1 (αρχαρίων)50
22.Βασικά Γαλλικά Α2 (προχωρημένων)50

Τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες, ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Πληροφορίες

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης, με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψηφίου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24610 29497 (εσωτ.3), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων: Αργυροκάστρου 13

E-mail: kdvm@cityofkozani.gov.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Share