Συμμετοχή στα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Θάσου

Συμμετοχή στα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Θάσου

Συνεχίζεται η υλοποίηση των προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Θάσου.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1.Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)25XX
2.Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς25XX
3.Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κ.λπ.)25XX
4.Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Γενικό πλαίσιo10XX
5.Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας15XX
6.Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη25XX

Διευκρινίζεται ότι, σε περιπτώσεις αναστολής της διά ζώσης εκπαίδευσης, λόγω περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, τα τμήματα μάθησης θα υλοποιούνται μόνο μέσω τηλεκπαίδευσης.

Τα προγράμματα δύνανται να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης, με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τηλ. : 2593350132 / 2593350100

Ταχ. Διεύθυνση: Θάσος Θάσου Τ.Κ 64004

Email: kkdthassou@hotmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Share