Συνέχιση της χρηματοδότησης φορέων Πρόνοιας, που συμμετέχουν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 75), προβλέπεται η συνέχιση της χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων, των φορέων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, όπως οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα ΚΔΑΠ, τα ΚΔΑΠμεΑ, τα ΚΔΗΦ και τα ΚΗΦΗ, που συμμετέχουν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ακόμα κι αν η λειτουργία των δομών τους έχει ανασταλεί ως μέτρο πρόληψης κατά του κορωνοϊού.

Οι πληρωμές, στις εν λόγω δομές, για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και μεταγενέστερα, για όσο διαρκεί η υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας, θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται κανονικά.

Δείτε, αναλυτικά το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Πηγή: https://www.ypakp.gr/

Share