Τα έργα στο νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα για τους ΟΤΑ – Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος»

Μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες πρόκειται να ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις του Yπουργού Εσωτερικών, κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα στον χώρο της Αυτοδιοίκησης.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι θα γίνουν συσκέψεις σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες για να καταθέσουν τα στελέχη της Αυτοδιοίκησης τις θέσεις και τις απόψεις τους για τα έργα του νέου προγράμματος. Περιέγραψε τις πρωτοβουλίες του Yπουργείου Εσωτερικών για το επόμενο 6μηνο, τονίζοντας ότι θα δοθεί έμφαση στην αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων μεταξύ Τοπικής, Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και κεντρικού κράτους, με στόχο στο κράτος να μείνει ο επιτελικός ρόλος, οι Περιφέρειες από Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ουσιαστικά να μετατραπούν σε περιφερειακή διακυβέρνηση και οι Δήμοι να γίνουν οι φορείς που θα μπορούν να διαχειριστούν το σύνολο των συνταγματικά εποπτευόμενων εξουσιών.

Μέσα στις προτεραιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών είναι, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, να έχει αντιμετωπισθεί νομοθετικά το πρόβλημα της υποστελέχωσης των τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων και των Περιφερειών με τη συμβολή της ΕΕΤΑΑ,  δίνοντας τη δυνατότητα στην ΕΕΤΑΑ να συνάπτει συμβάσεις έργου με μηχανικούς ώστε να καλυφθεί το σύνολο των ελλείψεων.

Αναμένεται, επίσης, να ανακοινωθεί τί θα διαδεχθεί το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος». Το νέο πρόγραμμα θα αφορά, προφανέστατα, το σύνολο των Δήμων της χώρας, διαβεβαιώνοντας ότι κανένα έργο, το οποίο είχε ενταχθεί στο προηγούμενο πρόγραμμα, δεν πρόκειται να χαθεί.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πηγή: https://www.ypes.gr/

 

Share