Τροποποίηση π.δ. 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας»

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμόν 94, το οποίο περιλαμβάνει τροποποιήσεις άρθρων που αφορούν τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Οι αλλαγές σχετίζονται με εκλογικές διατάξεις, ζητήματα αρμοδιοτήτων και λειτουργίας των Ενώσεων.

Παράλληλα, σήμερα Τρίτη 15 Οκτωβρίου, συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αναμένεται να βρεθεί το Π.Δ. 94/2019, σύμφωνα με το οποίο, θα πραγματοποιηθεί η ανάδειξη των νέων μελών στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, ενώ πρόκειται να συζητηθούν και επιπλέον θεσμικά και οικονομικά θέματα:

  • Το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2020.
  • Η αναστολή εκτέλεσης της ΚΥΑ, περί μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της Τ.Α. στην Τράπεζα της Ελλάδος.
  • Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του νομοσχεδίου «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».

Πηγές: http://www.et.gr/

https://www.kedke.gr/el/index.php

Share