Υποβολή δηλώσεων στο «ΕΡΓΑΝΗ» από επιχειρήσεις και εργαζόμενους

O Οικονομολόγος – Λογιστής, κ. Ανδρέας Πετρίδης, αναλύει στο Governet.gr, τα μέτρα κατά της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Με τις αποφάσεις 13031/Δ1. 4551/2020 (ΦΕΚ Β’ 994/23-03-2020) και 12997/231/2020 (ΦΕΚ Β’ 993/23-03-2020) ορίζεται η διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», σε εφαρμογή των αποφάσεων των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ Α΄64/14.03.2020 & ΠΝΠ Α’ 68/20.03.2020).

Δηλώσεις Επιχειρήσεων

Με βάση τις παραπάνω αποφάσεις έχουμε δύο κατηγορίες επιχειρήσεων :

α) Επιχειρήσεις, των οποίων η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής.

β) Επιχειρήσεις, που βάσει των ΚΑΔ, έχουν χαρακτηριστεί ως επιχειρήσεις που πλήττονται.

Οι επιχειρήσεις, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν, υποβάλουν δηλώσεις για διαφορετικές υποχρεώσεις. Ειδικότερα υποβάλουν στο «ΕΡΓΑΝΗ» την «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων» για:

 • Επιχειρήσεις που η δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής
 1. την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας,
 2. τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθίου ακινήτου, εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου,
 3. τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή,
 4.  τους τυχόν εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020 είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση.
 •  Επιχειρήσεις που πλήττονται βάση τον ΚΑΔ
 1. την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας,
 2. τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή,
 3. τους τυχόν εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020 είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση.

Ειδικά οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθημερόν στον εργαζόμενο, δηλώνοντάς του και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Δηλώσεις Εργαζομένων για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Οι εργαζόμενοι, με εξαρτημένη εργασία στις παραπάνω επιχειρήσεις, υποβάλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων.

Εάν οι εργαζόμενοι εργάζονται σε επιχειρήσεις της 1ης κατηγορίας (που η δραστηριότητα τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής), είναι δικαιούχοι:

 • Έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού.
 • Μείωσης μισθώματος κύριας κατοικίας.

Εάν οι εργαζόμενοι εργάζονται σε επιχειρήσεις της 2ης κατηγορίας (επιχειρήσεις με ΚΑΔ που πλήττονται) είναι δικαιούχοι μόνο της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Οι δηλώσεις των εργαζομένων υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων: https://supportemployees.yeka.gr/

Σημείωση: Η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

ΚΑΔ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ (με κόκκινο χρώμα επισημαίνονται οι κατηγορίες που προστίθενται)

Πηγή: https://www.minfin.gr/anakoinoseis

Share