ΥΠ.ΕΣ. | Παροχή στοιχείων για τον «έλεγχο των καθυστερήσεων κατά τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους των Δήμων, Περιφερειών και των ΝΠΔΔ αυτών»

Σε προηγούμενο άρθρο του Governet.gr, έγινε αναφορά στην Εγκύκλιο που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών με θέμα «Χορήγηση αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους».

Σε συνέχεια της εν λόγω Εγκυκλίου και με σκοπό τη συλλογή, από την υπηρεσία του ΥΠ.ΕΣ., των στοιχείων που μνημονεύονται σε αυτή και αποτυπώνονται στον πίνακα του παραρτήματός της, προκειμένου εν συνεχεία να προωθηθούν συγκεντρωτικά στην επισπεύδουσα, της Εγκυκλίου, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου, οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, τα ΝΠΔΔ αυτών καθώς και οι σύνδεσμοι ΟΤΑ (ΝΠΔΔ) καλούνται να συμπληρώσουν τον σχετικό πίνακα για τη χρονική περίοδο από 1/7/2019 έως 31/12/ 2019  (κατά τη διάρκεια της οποίας υποβλήθηκαν αιτήματα υπαλλήλων που έχρηζαν παραπομπής σε Υγειονομικές Επιτροπές).

Για τις οδηγίες καταχώρησης στοιχείων και υποβολής του συμπληρωμένου πίνακα, δείτε ΕΔΩ.

Πηγή: https://www.ypes.gr/

 

 

 

 

 

Share