ΥΠ.ΕΣ.: Σε εφαρμογή το Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής δημόσιων υπαλλήλων – Ποιοι οι δικαιούχοι (ΦΕΚ)

ΥΠ.ΕΣ.: Σε εφαρμογή το Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής δημόσιων υπαλλήλων - Ποιοι οι δικαιούχοι (ΦΕΚ)
ΣΕ ΦΕΚ οι Αποφάσεις πιλοτικής εφαρμογής του Συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής δημόσιων υπαλλήλων.

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι Αποφάσεις, με τις οποίες καθορίζεται η διαδικασία εφαρμογής του Συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής δημοσίων υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα, περιγράφονται τα κριτήρια απονομής ανταμοιβής, ο τρόπος υπολογισμού καθώς και η διαδικασία καταβολής της (ΦΕΚ B’ 2000/27.03.2023, ΦΕΚ Β’ 2132/03.04.2023).

Το Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής αφορά δημόσιους υπαλλήλους που εργάστηκαν για την υλοποίηση των στόχων των Ετήσιων Σχεδίων Δράσης των Υπουργείων, καθώς και 6.000 δημόσιους υπαλλήλους που εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση Έργων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Η εφαρμογή της δράσης είναι πιλοτική και μετά την ολοκλήρωσή της θα αξιολογηθεί, με στόχο να επεκταθεί και σε άλλους στρατηγικούς τομείς του Δημοσίου.

Πηγή: ypes.gr

Share