ΥΠ.ΕΣ. | 40.000.000€ σε 266 Δήμους για την αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκου, επιχορηγούνται όλοι οι δήμοι με πληθυσμό κάτω των 50.000 κατοίκων, με 150.000 ευρώ από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» για την αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας. Το ύψος του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης πρόσκλησης είναι 40.000.000 €.

Κάθε δήμος που ικανοποιεί το ανωτέρω πληθυσμιακό κριτήριο, μπορεί να αποκτήσει άμεσα, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, απορριμματοφόρα ή σάρωθρα προκειμένου να παρέχει ποιοτικότερες υπηρεσίες στους δημότες.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πηγή: https://www.ypes.gr/

Share