Χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τους ΟΤΑ «Αντώνης Τρίτσης» | Έργα ύψους άνω των 42 εκατ. ευρώ σε Μακεδονία και Θράκη

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» υπάγονται έργα υποδομών (ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας) στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού ύψους άνω των 42 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα:

  1. Έργα συμπλήρωσης δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων στην πόλη της Ορεστιάδας (2.499.500 ευρώ).
  2. Συμπλήρωση δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων πόλης Αλεξανδρούπολης (2.500.000 ευρώ).
  3. Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (12.400.000 ευρώ).
  4. Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων στον Δήμο Παγγαίου (2.500.000 ευρώ).
  5. Διευθέτηση υδατορεμάτων Δήμου Αβδήρων (2.449.366 ευρώ).
  6. Κατασκευή κτηρίου αιθουσών διδασκαλίας δημοτικού σχολείου Διομήδειας (1.490.880,88 ευρώ).
  7. Βελτίωση τοπικού δικτύου Χώρας – Αλωνίων (713.000 ευρώ).
  8. Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος εξοπλισμού απομακρυσμένης αναγνώρισης μετρήσεων σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καβάλας (3.000.000 ευρώ).
  9. Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου πόλης Καβάλας (14.580.000 ευρώ).

Πηγή: https://www.ypes.gr/

Share