17 Μαΐου, 2018
Αριθμ. 605314/2018 (ΦΕΚ Β’ 1705/16-05-2018) Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:…
Η τοποθέτηση της ΔΕΔ: Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1076/26.3.2015: «Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του…
    ΜΕΠ.1 Ολοκληρωμένο Σχέδιο Στρατηγικής Είσπραξης (Πρόγραμμα Έργων) Η παρέμβαση που υλοποιεί το συγκεκριμένο έργο αφορά…