2 Ιουλίου, 2018
Οι εκτεταμένες διακοπές υδροδότησης τον Μάρτιο του 2018 που είχαν ως αποτέλεσμα τη συνακόλουθη ταλαιπωρία των κατοίκων…