5 Ιουνίου, 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξέδωσε η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., προκειμένου να καταρτίσει ενδεικτικό…
Η Πρωτοβουλία HORIZON 2020 εξέδωσε πρόσκληση χρηματοδότησης με τίτλο: Innovative financing for energy efficiency investments. Η πρόσκληση…